ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

پاسخ به پرسش های عمومی (سری نخست)

چرا به حزب ایران آباد بپیوندم؟

این حزب با تفکر انسان مدار و برای پایان بخشیدن به مثلث فقر، استبداد و جهل تشکیل شده است. با عضویت و فعالیت در این حزب شما نیز مثل هزاران ایرانی مسئولیت پذیر دیگر در جایگزین کردن مثلث بالا با سه ضلعی آبادی، آزادی، آگاهی شرکت کرده اید. نسل های آینده در انتظار این کنش من و شما هستند. حزب بستری است برای کنشگری جمعی و هدفمند در این مسیر.

آیا حزب ایران آباد یک «ایدئولوژی» دارد؟ اگر بلی، چیست؟

ما در حزب ایران آباد مفهوم سنتی «ایدئولوژی» را کنار گذاشته ایم. زیرا ایدئولوژی در آن معنای خود عبارت است از یک بسته ی حاضر و آماده از پاسخ ها به پرسش های اساسی. ما با تولید چنین بسته ای موافق نیستیم و برای این باوریم که آن چه لازم است تقویت توانایی تولید پاسخ در ذهن افراد است. یعنی به جای ماهی دادن، ماهیگیری را یاد دادن.

ما بهتر می دانیم که به جای «ایدئولوژی» باید «متدولوژی» را آموخت. یعنی روش صحیح تفکر و دستیابی به پاسخ ها را. به همین دلیل نیز در آموزش های خود، چه در «خودرهاگران» و چه در «حزب ایران آباد» تلاش ما بر این بوده است که با تکیه بر دو اصل «انسانمداری» و «قدرت اجتماعی» به عنوان پایه های بنیادین کار، در زمینه های دیگر به این پرداخته ایم که مخاطبین ما به تدریج یک روش تحلیل منطقی و عینی گرا را فراگرفته و به کار بندند.

ترجیح حزب ما بر این است که اعضا و مخاطبین و نیز مردم بتوانند خود به صورت مستقل مسائل سیاسی و اجتماعی را تشخیص داده و عمل کنند. به عبارت دیگر بیاموزند که نیازمند تحلیل دیگران نباشند و خود به تحلیل و فکر کردن بپردازند. البته در این زمینه تاکید ما بر بهره بردن از خرد جمعی است تا بتواند ضعف های دیدگاه های فردی را برطرف کند.

در این راستا ما تاکید بر داشتن یک «روش» برخورد با مسائل را داریم. به طور مثال این که هر وقت به موضوعی برمی خوریم آن را به چند موضوع ساده تبدیل کنیم، بعد از ساده ترین شروع کنیم، آنگاه به تدریج این قطعات ساده را بر اساس یک روال منطقی به هم وصل کنیم و از آن نتیجه گیری بیرون بکشیم. یا به طور مثال برای درک پدیده ها روابط علت و معلولی را جستجو کنیم، این که این روابط علت و معلولی را به صورت متقابل هم نگاه کنیم و یا این که به چند جانبه بودن پدیده ها و یا چند علتی بودن آنها توجه کنیم.

این ها آن نکات عمومی است که ما پیوسته در آموزش ها وبرنامه های رسانه ای خود مطرح کرده و هم چنین آنها را در تحلیل های خود به کار می گیریم تا به تدریج در میان لایه های فرهیخته ی جامعه جا بیافتد و بعد فراگیرتر شده و عمومیت یابد.

 

چه کسانی حزب ایران آباد را رهبری می کنند؟

حزب دارای یک هیئت موسسان می باشد که متشکل از بنیانگذاران حزب است. آنها در دفتر سیاسی حزب در کنار سایر کادرهای حزب فعالیت می کنند. هئیت موسسان تا زمانی که حزب در ایران دمکراتیک مستقر شود کار نظارت بر حرکت حزب در مسیر استراتژی تعیین شده را بر عهده دارد و پس از آن جای خود را به منتخبین اعضای حزب که در کنگره ی عمومی آن گزینش می شوند خواهد داد.

 

چرا حزب ایران آباد از همین حالا سیستم رهبری انتخابی را پیاده نمی کند؟

به دلیل تجربه. ما با تکیه بر فعالیت های سه دهه ی گذشته ی خود دریافته ایم که در شرایط کنونی انتظار برخورد و رفتار دمکراتیک داشتن در سطوح خرد و کلان فعالیت سیاسی ناممکن است. نیاز به زمان و تمرین و تولید نظری بسیار دارد. به همین خاطر ما نمی خواهیم خود را فریب داده و با توهم پیاده کردن سیستم دمکراتیک کاری را آغاز کنیم که بعد از چند ماه به دلیل نبود تحمل دمکراتیک یا سایر مشکلات رفتاری و ارتباطاتی از هم می پاشد. ما ترجیح می دهیم که تعداد کمتری به حزب بپیوندند و در عوض همان تعداد بتوانند کار را با انسجام و همبستگی و نظم و کارآیی به پیش برند. ما در پی نمایش دمکراتیک نیستیم در پی ایجاد تغییری هستیم که بتواند یک بستر رفتار و عمل دمکراتیک را به طور نهادینه در ایران به وجود آورد. این کار نیاز به آن دارد که تا مدتی نبود یک سیستم دمکراتیک متعارف را در حزب ایران آباد تحمل کنیم. بدیهی است که نبود این سیستم به معنای نبود روابط مبتنی بر دمکرات منشی در حزب نیست.

 

آیا برای فعالیت در حزب باید عضو آن شوم؟

عضویت شکل متداول فعالیت حزبی است، اما تنها حالت ممکن نیست. اگر کسی می خواهد قبل از تقاضای عضویت شناخت بیشتری از حزب و نیز علاقه ی خود نسبت به کار منظم سیاسی پیدا کند می تواند به عنوان پشتیبان حزب عمل کند. این امر سبب می شود که او از نزدیک بتواند نسبت به حزب تجربه و شناخت بیشتری به دست آورد و بعد، اگر مایل بود، به حزب بپیوندد.

 

آیا عضویت در حزب کار  دشواری است؟

برای کسی که می خواهد منظم و پیوسته کار کند خیر. عضویت با درخواست آن آغاز می شود. فرد فرمی را پر کرده و برخی اطلاعات در مورد خود را به حزب می دهد. با این کار وی فعالیت خود را به عنوان «داوطلب عضویت» آغاز می کند. بعد از شش ماه تا یک سال و در صورت موافقت هر دو طرف (حزب و فرد) وی به عنوان «عضو موقت» پذیرفته شده و به مدت یک سال فعالیت می کند. پس از این مدت نیز با در صورت توافق دو طرف (حزب و فرد) عنوان «عضو» به او داده می شود.

 

آیا می توان از حزب بیرون آمد؟

حتما. هر عضوی که مایل باشد می تواند با اطلاع از تصمیم خود از حزب ایران آباد بیرون بیاید.

آیا ممکن است از حزب اخراج شد؟

بله. بر اساس آیین نامه فردی که در یکی از مراحل عضویت (داوطلب عضویت، عضو موقت و یا عضو) است ممکن است به دلیل برخی از خطاها و خلاف ها که بر اساس آیین نامه ی حزب پیش بینی شده است مورد تذکر،توبیخ و در نهایت اخراج قرار گیرد.

 

آیا حزب خواهان خشونت و جنگ مسلحانه است؟

خیر. حزب ما به عنوان یک حزب انسان مدار خواهان حفظ جان انسان است. ما توسل به خشونت را لازم نمی دانیم. در عین حال حزب ایران آباد حق دفاع از جان خود را برای مردم در مقابل خشونت دولتی موجه می داند و در مسیر دفاع سازمان یافته ی مردم از خود در مقابل خشونت دستگاه سرکوب رژیم تلاش می کند.

 

آیا حزب مایل به همکاری با سایر نیروهای سیاسی است؟

بله. حزب ایران آباد مایل به همکاری عملی با هر نیرویی است که در مسیری کمابیش مشابه استراتژی حزب حرکت می کند. این مسیر عبارت است از کنار زدن تمامیت نظام جمهوری اسلامی، مدیریت کردن دوران گذار برای برگزاری انتخابات آزاد و در نهایت حفظ دمکراسی با سپردن هر چه بیشتر قدرت به مردم. حزب ایران آباد آماده است که با هر تشکل سیاسی برای طی یک یا دو یا هر سه مرحله ی این استراتژی همکاری داشته باشد. ما به استقلال تشکیلاتی باور داریم و بر اساس فرمول توافق نظری حداقلی و همکاری عملی حداکثری پیش خواهیم رفت. اتحادهای تاکتیکی و اتحاد استراتژیک مقطعی جزو برنامه های همکاری ما با سایر احزاب و گروه هاست.

 

آیا حزب برای تعیین نوع نظام در آینده باز است؟

حزب ما طرفدار نظام جمهوری است و تلاش می کند که این نظام در ایران حاکم شود.

 

آیا حزب ایران آباد خواهان محاکمه و مجازات سران نظام کنونی است؟

بله، به شرط آن که این مجازات شامل اعدام نشود. حزب ایران آباد مخالف هر گونه انتقام کشی و اعدام است. ما مجازات سران نظام و آمران و عاملان جنایت و غارت را بر اساس معیارهای اخلاقی و استانداردهای حقوقی مبتنی بر حقوق بشر می خواهیم. ما می خواهیم نشان دهیم که مانند رژیم جنایتکار و ضد حقوق بشر نیستیم. ما اخلاق مدار، انسان مدار و مدافع حفظ جان و کرامت هر انسانی هستیم. ما تلاش می کنیم که محاکمه ی سران رژیم و عوامل آن به بزرگترین درس تاریخی برای رعایت حقوق و حرمت انسان تبدیل شود. از همین روی سران و عوامل رژیم باید به ما برای داشتن محاکمه ای عادلانه اعتماد کنند و خود را تسلیم اراده ی مردم کنند.

 

آیا حزب ایران می خواهد  به تنهایی دوران گذار را مدیریت کند؟

خیر، ما بر آن هستیم که با تشکیل یک دولت موقت ائتلافی این کار را انجام دهیم. یک دولت موقت که متشکل از نمایندگان احزاب و سازمان هایی است که در فرایند پیشبرد قیام سرنگون ساز به طور فعال شرکت کرده اند. این تشکل ها به دلیل آن که در ساقط کردن رژیم کنونی نقش داشته اند می توانند در کنار هم مدیریت دوران گذار را نیز بر اساس توافقی که در این راستا از قبل صورت گرفته است انجام دهند. این توافق بر اساس تقسیم «شبه-وزارتخانه»ها می باشد. احزاب و سازمان هایی که می خواهند در راستای سرنگونی با هم همیاری کنند در طی جلساتی در مورد بر عهده داشتن این «شبه-وزارتخانه ها» با هم توافق می کنند و دولت موقت از قبل ترکیب خود را مشخص می سازد.

حزب ایران آباد نیازهای مالی خود را چگونه برطرف می کند؟

ما در پی آن هستیم که از حیث مالی به هیچ دولتی وابسته نباشیم. به هم چنین ما نمی خواهیم که به هیچ فردی وابسته باشیم که به واسطه ی تامین نیازهای مالی یا بخش مهمی از آن بخواهد در استقلال نظری و عملی حزب تاثیری منفی داشته باشد. به همین خاطر حزب ایران آباد براساس اساسنامه ی خود از منابع زیر برای تامین نیازهای مالی خویش استفاده خواهد کرد: 1) حق عضویت اعضا 2) همیاری مالی مردم 3) فروش برخی محصولات فرهنگی تولید حزب 4) فعالیت های اقتصادی زیر نظر حزب 5) کمک مالی از طرف سازمان های غیر دولتی طرفدار دمکراسی و حقوق بشر

 

آیا حزب ایران آباد خواهان سیستم فدرالیسم و یا خودمختاری قومی در ایران است؟

خیر. حزب ایران آباد به یک نظام مردمسالاری اجتماعی باور دارد و معیارهای قومی، نژادی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی را برای ساختن یک  نظام مبتنی بر دخالت شهروندان در تعیین سرنوشت خود مناسب نمی داند. در نظام مورد نظر ما این شهروندان هستند که در نظارت بر مدیریت و یا مدیریت کشور دخالت می کنند. بنابراین تنها جایگاهی که ما مبنا قرار می دهیم شهروندی است. همه ی ما شهروندان یک کشوریم و باید در صدد باشیم با ایجاد شوراها، انجمن ها و سندیکاها و سایر نهادهای مدنی بر عملکرد دولت و تصمیم گیری های خرد و کلان دخالت کنیم.  ما خواهان وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران هستیم، ایرانی که در آن نهادهای شهروند-مدار بر کار حکومت و مدیریت امور جامعه نظارت مستقیم و مشخص دارند.

 

سیاست تبلیغاتی حزب ایران آباد چگونه است؟

حزب تلاش خواهد کرد تا رادیو و تلویزیون ونشریه و وبسایت های خود را داشته باشد. ما هم به وسایل ارتباط جمعی سنتی اهمیت می دهیم و هم به وسایل ارتباطی مدرن. با ترکیب این دو به فراخور مخاطبان، زمان و محیط اجتماعی تلاش خواهیم کرد با وسیعترین طیف جامعه تماس داشته و در راستای استراتژی خود نیروهای مسئولیت پذیر را گرد خویش آوریم.

  • تلویزیون ایران آباد
  • رادیو ایران آباد
  • نشریه ی ایران آباد
  • وبسایت ها

 

Print Friendly, PDF & Email
برچسب ها : , ,
دسته بندی : آموزش ها
85 دیدگاه » برای پاسخ به پرسش های عمومی (سری نخست)
 1. سعید . ا گفت:

  نظرات شما را تائید می‌کنم و همراهتان هستم

  • ناشناس گفت:

   دوستان بیایدهمدیگررادرداخل ایران پیداکنیم وبادرکنارهم قرارگرفتن بهتروبیشتربه اقدامات مبارزه خودبانظام قتل وغارت بپردازیم

   • jomong گفت:

    فرمایش شما کاملا گهربار. در این مورد نظر همه ی اعضا لازمه که چکار کنیم

 2. جواد حقیقی گفت:

  با درود، پیش به سوی حزب ایران اباد .

 3. yar گفت:

  سلام مي خواستم از سبوابق كاري حزب و كارهاي انجام شده تا كنون مطلع شوم

 4. ناشناس گفت:

  زحمت نکشید کسی که خودش را به خواب زده هرگز بیدار نمیشود

 5. فاطمه گفت:

  با آرزوی موفقیت برای ایران و ایرانی

 6. Aryan Aghajani گفت:

  تلاشهای شما را برای ساختن ایران آزاد و آباد ستایش می کنم و درخواست همراهی دارم.
  و بعد از مدتها بررسی به این نتیجه رسیده ام که:
  ایران هرگز آزاد و آباد نخواهد شد مگر روزیکه :

  1- هر ایرانی بداند که عضو کدام حزب سیاسی است ، و برای رسیدن به آرمانهایش چه تلاشی می کند
  2- ایرانیان به جای طرز تفکر مبارزه با رژیم ، طرز تفکر ساختن جامعه ایران جدید
  را سر لوحه مبارزات خویش قرار دهند ، با این فرایند ایرانیان به هم نزدیک خواهند شد
  ولی با طرز تفکر مبارزه با رژیم ایرانیان از هم دور خواهند شد ، و این رمز واگرائی
  ایرانیان در سه دهه گذشته ، چه در داخل و چه در خارج بوده است ،
  3- ویروس رهبر گریزی و تشکل ستیزی با معجزه ” تجمع و تشکل برای سازندگی ”
  جامعه ایران نوین از بین ایرانیان رخت بر بندد.
  با مهر
  آرین

  • هاله باقرزاده گفت:

   با درود و سپاس از زحماتتان به اميد ايرانى اباد و موفقيت در اين عرصه

 7. AMIR گفت:

  این برنامه به سوی ایران آباد که مثلا به قول خودتون دارید آموزش میدید این برنامه اصلا آموزشی نیست و برای آموز ش کودکان 7 ساله خوبه. شما با این کلی گویی ها اصلا آموزش نمیدید خودت بشین برنامه ات را یه بار نگاه کن خیلی مسخره است و کاملا حوصله آدم را سر میبره حداقل تو که داری برنامه اجرا میکنی یه کمی توش طنز اضافه کن که کمی بخندیم چون من این برنامه هاتون را فقط برای خنده نگاه میکنم شما هم معلوم نیست که شما به کجا وصلی . امیدوارم که از طرف جمهوری اسلامی نباشی فقط امیدوارم

  • ناشناس گفت:

   اتفاقا برنامه های دکترعرفانی کاملا بار آموزشی دارند، و مخاطب آنها ما بالغین جامعه ایران هستیم که مسئولیت تغییر و اصلاح جامعه و ساخت جامعه ای بهتر برای نسلهای اینده را بر عهده داریم.
   نداشتن جذابیت ظاهری برنامه های شبکه تلویزیونی ناشی از کمبود امکانات مادی حزب ایران آباد است. فقط کافی است به کیفیت نازل تصاویر پخش شده توجه کنید. این موضوع خود صداقت عمل این حزب را نشان میدهد که حاضر نشده اند از سازمانهای دولتی خارجی کمک دریافت کنند چون اگر به قول شما به جایی وصل بودند، از امکانات مادی آن «جا» بهتر استفاده میکردند.

 8. xorramdin گفت:

  به شما موسسین وهمراهان دلسوزوزحمتکش حزب ایران آباددرودمیفرستم وازبابت آموخته هایم درتلویزیون دیدگاه ازمعلمین خردمندوانسانمدکترکوروش عرفانی بزرگواروذاتا آموزگاری گرانبارودکتربیژن افتخاری عالم وانسان اصیل وباخاندانی آزاده وفداکارودردمندی اخلاقمدارسپاسگزارم وبوسه ادب واحترام بربازوی هردوبزرگوارعالیمقام ودردمندوطن وهموطن بیخیال میزنم وبه آن افتخارمیکنم چون وظیفه شاگردی وطفل مکتب درس هردو معلم خدمتگزاروپدرواررابرگرده خودمنت دارم.دل درگرو استواری وسلامتتان دارم ونگران تعطیل کلاس ومکتب تعلیم ویادگیری خودمان جان به لب دارم.ازغیرتمندان وخیرخواهان وبزرگواران ودریادلان دورازوطنم چشم یاری به نیازم ومستمندی به دایربودن کلاس تعلیم رادست فقربردامن شان درازوتقاظا دارم این نیازم رانه دراستحقاق من که به شایستگی ولیاقت خود رفع نیازنمایند که باافتخاربراین فقرگدای درهای عزیزان دارای کرم وگلریزان جوانمردهردوجنس وطنم.سفره فقیرانه آگاهی وبیخبری ما رارونق ازبذل وبخشش شماست وگرنه ما کماکان درشرم نداری درپیشگاه زن وفرزندوابناء خانه غوطه وریم.دست یاری دهیدکه غرق نشویم وساحل امن ازدست ندهیم.بدرود.منتظروچشم درراه کمکیم هموطن همدردیم وبه اسارت رفته ایم نزدیک بیا که ازهم گم نشویم ودورازهم بیش ازاین نرویم به همدیگرسخت نیازمندیم نگذاربگسلیم وهریک ازدیگری گم رویم.؟

 9. justiceeye گفت:

  در دو هزار و پانصد و هفتاد و چهار سال پیش کورش کبیر پا بعرصه وجود گذاشت و بزرگترین امپراتوری جهان را بنیان نهاد که همواره نام پرآوازه اش بر تارک تاریخ بشریت میدرخشد. تازیان بیابانگرد وحشی در هزار و چهار صد سال پیش با غارت سرزمین آباد ما و تجاوز به مادران و بردگی خواهران ما سنتهای جاهلانه خود را بزور شمشیر بر ما تحمیل کردند که به خواست و اراده شاهنشیخها تا امروز ادامه داشته. اکنون هم سی و شش سال است که دنیا ملایان دزد بی همه چیز را بر ما مسلط کرده که ملت شریف ایران را به فقرو فلاکت مبتلا نموده و در حالیکه ثروتهای بیحساب ما را بکمک یکدیگر چپاول میکنند کشور عزیزمان را هم در معرض نابودی قرار داده اند. بنابراین وظیفه انسانی و ملی ما حکم میکند قبل از اینکه تحت سلطه شیخ های بیهمه چیز نام ایران از دفتر تاریخ محو گردد به ندای فرزندی از تبار بنیانگذار ایران بنام کورش عرفانی لبیک گفته و برای نجات میهن از هیچ کوشش فرو گذار نکنیم که غفلت امروز ما موجب پشیمانی و افسوس فردای فرزندانمان خواهد بود.

 10. reza گفت:

  مؤسسان حزب چه کسانی هستند و سابقه فعالیت سیاسی‌شان چیست؟

 11. ناشناس گفت:

  خیلی عالیه اما چطوری

 12. کوروش گفت:

  بادرود
  موافق دیدگاههای حزب هستم
  بامید ایران آباد

 13. کوروش گفت:

  لطفا مرا راهنمایی کنید

 14. اکبر گفت:

  باسلام:درمورد تلویزیون ایران آباد و رادیو ایران آباد ساعت پخش و طول موج آنرا لطفأ برایم ایمیل فرمائید.
  باتشکرازشما

 15. ستمدیده گفت:

  به نام خدا
  سلام علیکم؛ 1394 سال دولت وملت، همدلی و همزبانی
  با احترام اینجانب ستمدیده اختلاس بزرگ در یکی از ادارات کل کشور می باشم و 10 سال است که به مراجع قضائی و حکومتی مراجعه و شکایت میکنم و به جایی نمی رسم حتی بارها به مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نامه نوشتم و نیز مراجعه حضوری داشتم ولی بنا بر دلایل ملاحظه کارانه و همچنین خیانت بعضی از اطرافیان ایشان باز هم تلاشم برای رساندن رنجنامه خود به شخص رهبری و ریاست جمهوری ناکام ماند، بنده یک بسیجی فعال و مطیع رهبر می باشم و هیچ سنخیتی با شما ندارم ولی آیا شما که ادعای دوستی و دلسوزی با ملت ایران دارید، آماده اید پیغام ما را به گوش این عزیزان برسانید و بگوئید در کشور اسلامی ایران چنین ظلم گرانی به عده ای مستضعف می شود و شما بی اطلاعید؟

  • ستمدیده گفت:

   صدها خانواده قربانی این اختلاس شده اند، آیا حاضرید به کانون مدافعان حقوق بشر گزرارش دهید؟ اسناد را بفرستم؟

 16. rezavahabe گفت:

  بادرود فراوان
  از برنامه خیلی خوبتان تشکر خالصانه رو دارم
  واقعا برنامه های شما بنده و خانواده ام را مجذوب کرده ای کاش میشد میتونستم از ایران برای تلوزیون دیدگلاه کمک کنم
  البته کمک من ناچیز است ولی خوب این از وستم بر میاد
  خیلی دمتون گرم
  رضا وعابی از تهران

 17. rezavahabe گفت:

  راستشو بخواعید من و چند تا از دوستام تو یک کارگاه در جنوب تهران کار میکنیم وکارگر هستیم با هم قرار
  گذاشتیم هر ماه 10هزار تومن از حقوقمون رو که ماهی 40 هزار تومن میشه برای تلوزیون دیدگاه پرداخت کنیم اما چه کنیم نمیشه ای کاش میشد

 18. حمید گفت:

  دوست عزیزبسیارایده خوبی رامطرح نمودیدولی این نکته راازیادنبریم مابارژیمی مواجه هستیم که مخالف هرگونه رفاه وآبادانی است وبرای به پایین کشانیدن این اهریمنان دیوصفت بایدشجاعت ورشادت مبارزاتی رادرخودودیگران تقویت نمود

 19. lili گفت:

  جناب استاد عرفانی وافتخاری عزیز امیدوارم همیشه سلامت باشید چون من با شما زندگی میکنم وسخنان شما مثل نور زندگی تاریک ودشوارمو روشن کرده به وجود شما اساتیدودوستان خوبم افتخار میکنم

  • jomong گفت:

   برای اشنایی بیشتر و بهتر با جناب دکتر عرفانی لازمه که کتابهای ایشان به همه معرفی بشن. انگاه است که به ایشان دو چندان افتخار میکنیم

 20. reza گفت:

  درود بي كران بر كساني كه براي سربلندي وطن تلاش مي كنند.
  دوستان عزيز
  مطمئنا سرپرستان اين حزب در داخل ايران زندگي نمي كنند و از شرايط داخل ايران اطلاعي ندارند. هرگونه تلاشي براي آگاه ساختن مردم مقدس است و هرگونه تلاش براي از بين بردن ظلم مقدس تر اما آيا مايي كه در داخل ايران زندگي مي كنيم نيز باور داريم كه با ساختن يك حزب در خارج از كشور و فعاليت محدود در داخل ميتوان در ذهن مردم رخنه كنيم و باورهاي غلط آنها را اصلاح؟
  باور كنيد سخت است كساني را كه در لحظه عالم و ادم سران را ناسزا مي گويند ولي در مساجد پاي سخنان ملايان احسنت مي گويند عوض كرد.
  باور كنيد سخت است عرق خورهاي محل را كه سال به سال مهر را نمي بينند ولي در محرم و صفر چنان زنجير مي زنند كه انگار يزدي و يزيدان و ارث پدري…
  سخت است اين طرز فكري رو كه بيش از 40 سال در گوشت و پوست و استخوان اين جماعت شكل گرفته عوض كرد.
  اما……!!!
  خوشحالي ما از نسل جديد است
  نسلي كه به سادگي هر چه تمام تر تمامي مقدسات را به سخره گرفته و پشيزي براي خرافات ارزش قائل نيست اما چه فايده كه اين همه انرژي به سوي بطالت و نابودي پيش مي رود و عاري از يك رهبر قوي كه اين انرژي را در راه درست راهنمايي كند. بيائيد خودمان را گول نزنيم با ساختن يك حزب شايد 20 سال آينده موفق شويم! بايد منتظر معجره بود خدايا وطنم را آباد گردان و از نااهلان وطن فروش پاك كن آمين

 21. گلمراد مرادی گفت:

  هم میهنان عزیز، من به عنوان انسانی آزاد و خواهان عدالت بین انسانها آرزوی موفقیت برایتان می کنم. اما متأسفانه به دو دلی مشخص، پیروزی و موفقیت شما در این زمینه ویژه (تشکیل حزب غیر وابسته) احتمالا بسیار کم است، زیرا اولا رو راست نیستید با مردم به دلیل این که هیئت مؤسسان حزب را معرفی نکرده اید. دوم در ایران کثیرالملله که حد اقل 6 ملیت در آن زندگی می کنند و خودتان می دانید دمکراسی از دالان فدرالیسم در ایران می گذرد شما به سیستم فدرالیسم خیر گفته اید

 22. ساتیوا گفت:

  سلام استاد خسته نباشید درود به شرفتان،دیدم در بعضی سایت ها هجویاتی درباره ی شما و فعالیت های حزب ایران آباد نوشته شده خواستم جواب کوتاهی به این هجویات بدم،تاکی می خوایین با این بازی های آخوندی سر مردم و شیره بمالین ما نه آخوندمیخواییم نه مجاهد میخواییم نه سلطنت طللب می خواییم نه ابوزیسیون ! ما فقط یک سیستم فکری منسجم خواستاریم که در حزب ایران آباد به بهترین شکل آومده و درکنار آن یک درصد عقگرا و عمل گرا که به آن عمل کنند!تمام …این قصه های جهره های بنهانی و فلانو واسه عمه جانتان تعریف کنید،شما شاید بتونین سر99% روضه بخونین واسه ما 1% ها مثل وزوز مگس میمونه برین دنباله بیوگرافی تراشی همیشه گیتون،شما هرموقع فهمیدین شرف جیه می فهمین وطنم جیه…آقای عرفانی مابرای شما و عقایدتان حاضریم مردونه بمیریم ولی بستری ندیم…زنده باد حزب ایران آباد!

 23. ستاره گفت:

  آگاهی
  آزادی
  آبادی
  شعار ماست.برای نهادینه کردن آن در دل هر ایرانی از پا نخواهیم نشست

 24. ستمدیده گفت:

  به نام خدا
  سلام؛ چرا جواب ایمیل مرا که در تاریخ 94/7/11 با برچسب های( میدان لوءلوءشهرستان بروجرد- سفارت بحرین – صدها خانواده ستمدیده – پرداخت جزیه – حق کشی – نقض حقوق بشر ) برایتان ارسال کردم، ندادید؟ انتظار داشتم که موضوع را در عرض48 ساعت به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل کنید. با تشکر/ ستمدیده

 25. افشین گفت:

  سلام از وقتی تلویزون شما را نگاه میکنم دید گاهم نسبت به خیلی مسایل تغیر کرده سوالی داشتم امیدوارم که به حمیل بفرستید این شبکه رنگارنگ در ماهواره یوتلست متعلغ به وزارت اطلاعات است روی کانل شما وقتی برنامه زنده است پارازیت شدید ارسال میکنن با تشکر افشین از مشهد

 26. اخوند کش گفت:

  اقای عرفانی دست مریزا به خاطر این شبکه ای که راه انداختین از دانش شما واقعن استفاده میکنم و بوجود شما افتخار میکنم سوالی که دارم این است در حکومتی که با اعدام بیش از 200 هزار زندانی سیاسی در 37 سال واقعن شانسی وجود دارد این اخوندها الان 5سال است که دیگتاتور سوریه رو نکهداشتن به نظر من حرکت علیه این حکومت سرنوشتی جز شکنحه واعدام نیست اتهاد هم که بین ایرانیها تقریبا صفر چون ملتی هستیم که از اقلیتهای مختلف تشکیل شدیم تجربه این 37 ساله نشان داده که اینه همانند شاهنشاه بزرگ روحش شاد نیستن و اگر به خطر به خطر بیفتن تا جند میلیون نفر ادم رو هم میکشن فقط با گفتن محارب یا کافر باید دین مردم ایران رو عوض کرد چون خرافات شیعه مانع هر گونه تکامل فکری در بین مردم میشود منتظر نظر شما هستم با تشکر

  • محمد گفت:

   اینا از چیزی که میترسن اتحاد ماست ، بنابراین نا امید نباش و بیاید با هم دیگه متحد باشیم.

  • jomong گفت:

   یه ناگفته: 977نفر اعدامی در سال 2015

 27. ناشناس گفت:

  با سلام من پسر 26 ساله ام واقعا خسته ام از این نظام.و برنامه خوبتون رو دنبال میکنم.به زودی به دلیل شرایط بد زندگی ایران و ترک میکنم.

 28. ناشناس گفت:

  اقای عرفانی لطفا راهنماییم کنید

 29. mirmahdikamakoli23@gmail.com گفت:

  سلام دوست من با این راهنما یی که شما ازان سوی کره زمین برای نا امن کردن ایران وهمه مردم زحمت کش را زیر سوال میبرید ایا میدانید که ایرن .امن ترین کشور در خاور میانه است .فکر نمیکنم که امریکا مانندایرا این همه امنیت داشنه با شد .اشتبا نکنید من طرف حکومت را نمی گیرم مقداوی مشکل داریم اگر دزدها را جمع کنند .امیدوارم که بشود .وگر نه اینجا بهشت است. شما هم اگر حکومت کنید باید هکین سازمان ها راکه میگویید داشنه باشید وگر نه حکومت کردن بدون اینکه سازمان های فشار نداشته باشید .گشور ازهم میپا شد

 30. arash گفت:

  با آرزوی موفقیت برای ایران و ایرانی

 31. arash گفت:

  Votre analyse est comme Bijan jazanie
  اقای عرفانی=بیژن جزنی
  برای نهادینه کردن آن در دل هر ایرانی از پا نخواهیم نشست
  آگاهی
  آزادی
  آبادی
  خیلی عالیه با درود و سپاس از زحماتتان به اميد ايرانى اباد

 32. شاهین گفت:

  عالیه برنامه تون من خودم فعالیت میکنم درصدی سر سخت شما هستم هم وطن بیدار شو تا کی با ذلت زندگی کنیم ترس رو بزارین کنار ما که فنا شدیم ازادی ابادی رو برا مان فراهم کنیم تورو ب امام حسین بیایید کنار هم دوش ب دوش هم این اخوندای کثیف شهوت پرست بی غیرت را از ایران مان بیرون کنیم

 33. آزاده گفت:

  با درود به ايران وايرانيان
  شما از امنيتى صحبت مى كنيد ؛ كه رژيم براى حفظ هژمونى وحكومت خود با زور وكشت وكشتار بوجود آورده، واز بهشتى حرف مى زنيد كه تنها براى عده اى خاص فراهم شده ؛ كه نام آنها خوديها هستند. عزيز جان از سنگرت بيرون بيا وبرو كمى هم ميان مردمى كه نه متعلق به خانواده حكومت هستند ونه جاسوس وخودفروخته، يعنى ٩٩٪‏ مردم ايران،ببين چطور پدران شرم زده خانواده هايشان هستند. چون شبها باشكم گرسنه سر بر بالين مى گذارند. ببين چگونه زنان سرپرست خانوار چگونه با خود فروشى نان بخور ونميرى براى فرزندانشان تهيه مى كنند. برو وببين جوانانى از فرط غم واندوه در مقابل مشكلات مانند پيران چروكيده شده اند. ببين مواد مخدر فراوان قاچاقچيان دارنده بنادر خصوصى چطور با اسكورت پاسداران نظام به وفور وارزان در بين مردم پخش مى شود. وبراى خودشان وفرزندانشان توليد بهشت وبراى بقيه جهنم را به ارمغان مى آورد. كه حتماً يكى از دلايل امنيت درايران وجود اين جوانان بى تفاوت است. بله وقتى جمهورى دمكراتيك به همت مردان وزنان ايرانى غيرتمند برقرار شد، مطمئنا از كيان آن با جانمان دفاع مى كنيم. اما در مقابل جنايتكارانى همچون پاسداران جهل وگمراهى، هموطنان بى گناهى چون شهيد ستار بهشتى وشهيد ندا آقا سلطان.
  زنده باد حزب ايران آباد

 34. آزاده گفت:

  بايد بگويم كه اگر بخواهيم ايران به بهشت تبديل شود ، تنها راهش از بين بردن جمهورى اسلامى است، چرا كه اين دزدان همان سران حكومت اسلامى هستند.
  به اميد روزى كه انتقام خون بى گناهانى چون شهدا ستار وندا و….را از اين رژيم خون آشام بگيريم. دست در دست يكديگر ايران را نجات مى دهيم
  باتشكر از اعضاى بنيانگذار حزب ايران آباد و تمامى يك درصدى ها

 35. آزاده گفت:

  با درود
  آقاى دكتر عرفانى ديدگاه شما واقع بينانه و علمى است. اين اولين بار است كه من در ميان تمام كسانى كه موقعيت جامعه ايران را تحليل كرده اند ، كسى را مى بينم كه تا اين حد با اصل با اين جامعه آشنايي دارد. راهكار شما در مقطع كنونى بهترين است. زنده باد مى گويم به شما وتمام كسانى كه دست اندر كار اين حزب مى باشند.

 36. خسرو گفت:

  خسرو
  با درود و خسته نباشید.
  برنامه دیدگاه شما بسیار پُر محتوا و زحمت زیادی میکشید. خستگی را در چهره دکتر عرفانی میتوان دید. کلیه دست اندرکاران این حزب خسته نباشند. مرامنامه شما بسیار جالب و در مسیر همین مرامنامه در حرکت بوده ام و ادامه این مسیر زندگی من است . با شما هستم . پایدار و تندرست باشید.

 37. محمد رزم 13341341 گفت:

  جانم به فدای شما انسان های با شرف با غیرت و انسان من مدتها است که پیگیر بر نام هایتان از طریق تی وی هستم واز انچه از دستتم بر اید کوتا هی نکردم من هم مشکل مالی دارم هم مشکل جسمی ولی اگر کسی مطلب نوشته شده من را می خواند بداند دنبال راهی هستم که پول دارو هایم را به این پاک مردان و شیر زنانی که با تمام وجود برای ازادی سر زمینایران و ملت به خو اب رفته ام اهداء نما یم کرد ی از شما ل خراسان ….

 38. ميلاد گفت:

  سلام من عضو شدم چرا باهام تماس نگرفتيد تا كنون!؟

  • مدیر سایت گفت:

   درود میلاد گرامی،
   آیا ایمیل تون را چک کردید؟
   لطفا ایمیل و اسم مستعار خوتون را بفرستید که از مسول مربوطه سوال می کنیم.
   با سپاس

 39. کوروش کاوه گفت:

  سپاس!
  گفته های مطرح شده دربالا،تاحدودی گویای یک خط مشی گروهی (ونه یک حزب)میباشد! چرا که یک سازمان و در مرحله بالاتر ویک حزب ،…دارای جهانبینی ومانیفست کلی وطرح مسایل اصولی و بنیادی وزیربنایی خودراطلب میکند!!

 40. نسرین گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما ودست اندرکاران. به عرض می رسانم که برنامه هاتون فوق العاده است وبرتعداد بینندگان آن روز به روز افزوده می شود. از اینکه سیاستهای ج.ا در داخل ایران را به چالش می کشید وبه مردم آگاهی می دهید متشکریم. ولی فراموش نشود که سیاستهای خارجی ج.ا جزیی از ادامه سیاستهای داخلیست. امروزه در سیاست خارجیش (حالا چه قدرتها وسیاستهایی پشت آن هستند بماند )با هم دستی پوتین جنایتکار در منظقه نوعی جنگ فرقه ای وطایفه ای را ومذهبی به راه انداخته که نمونه آن در سوریه که در کشتار مردم بی دفاع وبی گناه سوریه مشغول هستند.پوتین میراث بر آن شوروی فرو پاشیده ورشکسته در سایه سکوت وبی طرفی غرب عضلات خود را به این وآن نشان می دهد ودر کنار ج.ا به جنایت مشغولند.ومطمئن باشید که اگر زمانی ملت ایران علیه جور وستم ج.ا برپا خیزند،پوتین در کنار ج.ا همان بلایی که بر سر ملت سوریه آورده در کنار ج.ا بر سر مردم ایران هم می آورد.بنابراین افشای ماهیت پوشالی مافیای پوتین برای ملت ایران ضروریست. وبجای پرداختن به اینکه پوتین ابر قدرت است وچه وچه. ماهیت واقعی او را افشا کنید. و انکه غرب برای پیشبرد سیاستهای خود واحیای دوباره جنگ سرد دوباره بر ویرانه های پوشالی شوروی سابق پوتین را علم کرده. ومسخره تر از همه اینکه پوتین که در دهه نود نمی دانستند موبایل چیست،امروز در انتخابات آمریکا با جنگ سایبری دخالت کرده!!!!!!؟؟؟؟

 41. زنده باد دکتر کوروش عرفانی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید

  لطفا این پیام من رو به دکتر کوروش عرفانی عزیز برسانید

  به جناب دکتر عرفانی عزیز بگویید خواهشا در برنامه کاوشگری جامعه یک برنامه هم به اعتیاد جوانان به خودارضایی اختصاص دهند و بجای اینکه این همه برنامه در مورد اعتیاد به مواد مخدر بسازند یک برنامه هم در مورد اعتیاد نوجوانان و جوانان به خودارضایی بسازند چون تعداد معتادان به خودارضایی خیلی خیلی بیشتر از معتادان به مواد مخدر است

  و جمهوری اسلامی دارد از این اعتیاد جوانان به خودارضایی نهایت استفاده را می برد و می گوید تنها راه از بین بردن و ترک این اعتیاد نزدیکی به اهل بیت و مذهب می باشد

  از جناب دکتر کوروش عرفانی عزیز خواهشمندم هر چه سریعتر برنامه ای با موضوع اعتیاد به خودارضایی و راه های ترک ان بسازند تا جوانان ایرانی به بیراهه نروند

  من تمام برنامه های کاوشگری جامعه شما را از طریق Sound Cloud دانلود و دنبال می کنم و تا جایی هم که بتوانم از طریق شبکه دیدگاه برنامه های شما را دنبال می کنم

  موفق و سلامت و شاد باشید و به امید ایرانی ازاد و آباد بدرود

 42. بیژن گفت:

  ۵۸ سال دارم و چند سالی است که ساکن تهران هستم و در این مدت پرستار مادرم بودم و به لطف پزشکان مادرم درگذشت. اکنون مایلم بصورت فعال با شما همکاری کنم در شعارنویسی و پخش اعلامیه. اما خانواده ام همگی یا اصلاح طلب هستند یا در خط و سیاست این جماعت و متاسفانه فرد یا افرادی را برای همکاری نمی شناسم. لطفا راهنمایی کنید.

  • مدیر سایت گفت:

   درود و سپاس از مهر شما
   پیام شما را به دوستان ارسال میکنیم.
   لطفا کار گروهی را شروع کنید.
   شما هم میتوانید گروه کوچکی را درست کنید و به صورت دوره ای در جلسات هفتگی مشکلات اجتماعی و صنفی گروه را بررسی کنید، به دنبال برنامه ریزی راه حل ها باشید و اینکه چه کارهایی مثل شعار نویسی و غیره را میتوانید انجام دهید.
   برای آموزش های سازماندهی به این سایت ها مراجعه کنید و اگر سوالی بود با ما تماس بگیرید.
   http://www.sazmandehi.org
   http://www.khodrahagaran.com

   شما همچنین میتوانید فرم عضویت را در این سایت پر کنید
   https://iraneabad.org

   تلویزیون دیدگاه از اول ماه ژوئن 2017 بر روی ماهواره یاه ست
   Satellite: Yahsat
   Freq: 11766
   SR: 27500
   POL: Vertical
   FEC: 5/6
   همچنین می توانید تلویزیون دیدگاه را از کانال شماره 72 در مشاهده نمایید.
   http://didgah.tv
   لطفا برنامه ها را دنبال کنید و این رسانه را به دیگران نیز معرفی کنید.
   اینستاگرام تلویزیون دیدگاه:
   didgahtv
   کانال تلویزیون دیدگاه در تلگرام :
   @DidgahTV

 43. داریوش گفت:

  درود بر شما مسئولین و دست اندر کاران حزب ایران آباد،
  فازغ از نکات مهم و ارزشمندی که پیرامون چگونگی ساختار و اهداف و آرمان حزب در بخش توضیحات مطرح نمودید که قابل تامل و در خور اندیشه می باشد، ولیکن بیک نکته ویژه ای نیز اشاره نمودید که برای من نوعی، یک پرسش و یا ابهامی را ایجاد می نماید. ممکن است پاسخ مرا اینگونه بدهید که پرسش و نظر شما برای حزب مهم نمی باشد بلکه آرمان حزب مهمترین نکته در موجودیت و هدف حزب مطرح می باشد. اما از دیدگاه من این نکته خود، میتواند یک فاکتور باز دارنده ای در امر پیوستن برخی و یا بخشی از شهروندان در راستای پیوستن و همکاری و یا بعبارتی همراهی با حزب را ایجاد نماید، و آن نیز پیرامون باور مندی حزب به نوع یا شکل نظام آینده در ایران می باشد، زیرا محدود نمودن و مجزا نمودن دیدگاه و اندیشه نیز خود، عامل جدائی و تفرقه خواهد بود. نوع و یا شکل نظام را مردم در یک رفراندم آزاد انتخاب خواهد نمود و از آنجائیکه میتوان بیان داشت امروزه صرفا دو نوع نظام حکومتی در کشورهای پیشرفته وجود دارد و آن یا نظام جمهوری دمکراتیک و یا پادشاهی پارلمانی می باشد. آیا چنانچه نوع نظام پادشاهی پارلمانی از طرف اکثریت شهروندان انتخاب گردد، نخست اینکه جایگاه شما با توجه بر باورتان و یا خواسته شما که مغایر با انتخاب مردم می باشد چگونه خواهد بود و از طرف حزب شما چه بازتابی صورت خواهد گرفت؟ دوم اینکه آیا در مقام شان یک حزب می باشد که بر نوع و شکل نظام تکیه نماید و برایش مهم باشد، یا اینکه محتوای نظام نقش اساسی را در ساختار اداره کشور ایفا می نماید؟ سپاسگزار خواهم بود که در این زمینه پاسخم را از طرف شما هم میهنان گرامی مسئول در حزب داشته باشم. پاینده باشید.

  • مدیر سایت گفت:

   حزب ما نوع جمهوری دمکراتیک را به واسطه ی مطالعه خصوصیات جامعه شناختی کشورمان انتخاب کرده است و بر این امر تاکید داریم.

 44. ایرانی گفت:

  سلام نظر شما در مورد حقوق ابتدای اقوام در ایران اعم از ترک ار عرب کرد و غیره چیست چرا هیچ وقت در این باره صحبتی نمی کنید؟

  • مدیر سایت گفت:

   درود
   ما یک جریان انسان مدار هستیم و در ان حقوق همه انسان ها و شهروندان بالاترین ارزش برای ماست. تقسیم شهروندان با عناوین غیر علمی نژاد و غیره شیوه درستی نیست. لطفا اصول اومانیسم را با دقت مطالعه کنید.

  • مدیر سایت گفت:

   درود بر شما
   ما انسان مدار هستیم و ارزش انسان ها برای ما بالاترین ارزش هاست. و اینگونه بطور غیر علمی ما انسان ها را از هم جدا نمی کنیم.
   با مهر و احترام

 45. Eli گفت:

  خب آقا بمن یکی جواب بده. الان من برفرض وارد حزب شدم چجوری به بقیه اعضای حزب اعتمادکنم که اطلاعاتی یاجاسوس نباشن ؟
  اصلا پرکردن فرم ثبت نامو زدم. چجوری ازینکه ردمونگیرن نترسم لطفا جواب بدین

  • مدیر سایت گفت:

   درود
   یکی از دلایل وجودی حزب هم داشتن توانایی حفاظتی است. حزب یک دفتر امنیتی دارد که کار اصلی اش همین است. اعضاء حزب فقط نام مستعار شما را می دانند و فقط دفتر نیرویی و امنیتی هست که بیشتر با شما آشنا خواهند بود. به هر حال این به توانای مدیریت هر حزبی بستگی دارد که چگونه این ریسک ها را به حداقل برساند.

  • مدیر سایت گفت:

   درود
   شما به مشروعیت حزب و سالم بودن و توانایی آن در دفاع امنیتی می تونید حساب کنید. اگر تا بحال این اعتماد ایجاد نشده شاید هنوز برای اینکار زود است باید بیشتر این حزب را بشناسید.
   با مهر و احترام

 46. khosroirandost47 گفت:

  بنده با خطمشی حزب موافقم و بطور عجیبی خودرا هم عقیده و همفکر شما میدانم.

 47. طرفدار ازادی و ابادی گفت:

  درود
  من عصو حزب نیستم ولی از طرفدارانش هستم . برنامه ها و نشریات حزب را دنبال می کنم و در حد توانم ان را به خانواده و دوستانم معرفی میکنم و به دنبال گسترش پایگاه اجتماعی برای حزب هستم .
  فقط یک سوال داشتم که ” جریان انسان مداری اجتماعی با سوسیال دمکراسی چه تفاوتی دارد ؟ “

 48. BNA گفت:

  باسلام وخسته نباشید من مدتیه برنامه های اقای دکتر کورش عرفانی رامیبینم واساس نامه هزب راهم خوانده ام. وچون تنهاارزوی سرنگونی رژیم ضدبشری جمهوریه اسلامی رادارم تمام اوقات فراغتم دیدن اخبار ومیزگردهاوتحلیل های
  بی بی سی وصدای امریکا ایران اینترنشنال وایران فردا ودیدگاه را میبینم.
  متاسفانه بقول بعضی ازنظردهندگان شما تاحال درتمام میزگردها وتحلیل ها کسی راکه ازحزب ایران اباد وازاد باشد ندیدم یا نمیشناسم .
  البته فرمایشات دکترعرفانی خیلی هم خوب وعالیه اما دیگه همه ملت ایران
  بغیرازمزدوران رژیم ویه عده اعوام رژیم راشناختند فقط دنبال راه خلاص شدن
  ازدست این دزدان وغارتگران هستند.
  شمالطفا بفرمایید درداخل ایران کسانیکه شرایط من را دارندچکار بایدبکنند.

 49. برادر گفت:

  درود واقعا از ارتباط ما نظام باخبر نمی شود ،در هر شغل و منصبی باشند یا برای ارتباط با شما راه مطمىن تری هست؟

 50. نادر گفت:

  درود برهمه شما دلسوزان و آزاد اندیشان ایرانی من در تمامی موارد ذکر شده در سایتتان موافقم و انشالله با کمک و همیاری همه مردم در شکل حزب بزرک ایران اباد بتوانیم کشورمان را از دست این بدخواهان و انسان ستیزان نجات دهیم

 51. با دیدگاه شما موافقم

 52. Marie Le Davay. مری لو داوی. گفت:

  سلام. من ایرانی هستم. تمام ادبیات تشکیلاتی ( مرامنامه و اساسنامه و….) حزب ایران آباد را خوانده ام. سوالاتی دارم که به ترتیب از ابتدای نوشته ها مطرح میکنم. انتظار دارم به سوالاتم پاسخ سریع بفرمائید.
  – سوالات مربوط به موسسان حزب :
  -سابقه ی فعالیت سیاسی- اجتماعی این افراد در ایران چیست؟
  -با اینکه این حزب در خارج تشکیل شده, چرا این اشخاص خود را به مردم معرفی نمیکنند, علیرغم اینکه همانطوریکه نوشته اید انتصابی هستند.
  – آیا این اشخاص همه یا بعضی در ایران یا خارج عضو فراماسونری هستند؟ ممنونم

  • kamranadmin گفت:

   درود بر شما
   موسسان این حزب را حتما در تلویزیون دیدگاه دیده اید و از دیدگاه های دکتر عرفانی و مهندس مهرپور را مرتب می شنوید. این دوستان هیچگاه قرابتی با این جریان نداشته و آنرا در تاریخ سیاسی ایران مخرب ارزیابی کرده اند.
   برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت ما و برنامه های تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید

 53. محمد گفت:

  سلام. من برنامه شمارا میبینم و در کف خیابانهای ایرانم و به حرفهای مردم و خواستهاشان را خوب میدانم شما برای اثبات خود که قابلیتی دارید باید شاخکهای مردم رابجنبانید تا مردم به ششما فکر کنن ودر سختیها یاانتقام شما اولین گذینه باشید در مورد اتحاد و ظلم حکومت وچه کار در مورد قیام انجام بدیم همه میدانن شما خودتان را با برگ درخت مشغول کردین برای بریدن تنه فکر کنید مثلا در مورد اسماعیل و امسالهم با نیروی کم و امکانات محدود میتوانستی چند جا را اتیش میزدین و دولت را تهدید میکردین ۵۰ هزاد کارگر عضو میگرفتین من برق تمام شهر را میتوانم قطع کنم افراد زیادن شما لیاقط نشان بدین ما هستیم فوج فوج بهتان میپیوندن این تلویزیون فقط بلنگوی این گروه باید باشه او هم فقط باید کار عملی داخل خیابان را جار بزنه نه کار گروهای دیگر کار خودتان کار دیگران را افرین و نمریه قبولی بدید یا اشتباهشان را شما دوهزارتا برنامه گذاشتید خب بعد زنبور بی
  عسل

 54. ناشناس گفت:

  یهترین کار شما آشنا نمودن و گرد آوردن مردمی مثل ما میباشد که نمیتوانیم به هر کسی اعتماد کنیم ولی اگر شما معرفی کنید میتوانیم در هر شهرگردوهای کوچک تشکیل دهیم تا بتوانیم بهتر وهدفمند تر به پیش برویم وگرنه به صورت انفرادی هم سخت وهم ترسناک است که بخواهیم حرکتی را انجام دهیم

  • kamranadmin گفت:

   درود بر شما
   ما کنشگران داخل کشور را بدلیل امنیتی نمی توانیم بهم معرفی کنیم. شما می توانید افراد مستعد را پیدا کرده و گروه کوچکی را ایجاد کنید. در موقع مناسب این شبکه ها همدیگر را پیدا کرده بهم متصل خواهند شد.
   لطفا برنامه سیاسی حزب و جزوه تشکیل انجم های شهروندی را مطالعه کنید.

 55. ایران دوست گفت:

  چون ما تلاش میکنیم بیشتر با مبارزه مدنی با رژیم مبارزه کنیم یکی از این مبارزات نپرداختن پول اب وبرق میباشد چون اگر 70 تا80 درصد مردم یک شهر اب وبرق را نپردازند دولت نمیتوانند اب و برق تمام شهر را قطع کنند به این شرط که توی هر کوچه و خیابان و محله اطلاع رسانی شود و همه با هم نپردازند

 56. با درود فراوان
  حق عضویت در حزب ایران آباد چقدرمیباشد؟
  با سپاس

  • مینو گفت:

   با درود ، درخواست عضویت در حزب ایران اباد را دارم . در زمان حاظر در ایالت ویرجینیا و ساکن امریکا هستم و در حد امکان در مورد مسایل محیطی بخصوص مورد مواد شیمیایی افزایشی در اب اگاه و فعال هستم . امید من بر این استکه در مراجعت به وطن در زمینه فعالیت های محیطی ، اب و خاک وتولید غذا ی سنتی و محلی در جهت خودکفایی مردم کوشا باشم.
   از طریق واتس اپ، تلگرام و اینترنت با دوستان معدودی در تماسم ولی وب بلاگ ندارم. از لحاظ کمک مادی و با حقوق بازنشستگی محدودیت دارم. مایلم در حد امکان کمک کنم.

 57. ناشناس دلسوخته گفت:

  سلام ممنون از شما
  من یه نکته ای را میخام بگم به نظر شما قانون اساسی چه زمانی و چطور و مطابق با چه الگویی نوشته بشه؟ به نظر شما رضا پهلوی مینونه به عنوان اولین رئیس جمهور ایران برای حفظ ثبات ایران بعد از اخوندها استفاده بشه؟ مثلا برای یک دوره 4 ساله؟ اما به گونه ای قانون و ساختار مجلس آینده ایران طراحی و سازماندهی بشه که امکان بروز جمهوری دیکتاتوری مثل روسیه و سوریه و… پیش نیاد؟ این امکان وجود داره؟

 58. منوچهر اصلانپور گفت:

  در این برهه ، که فاقد آلترناتیو و رهبری برای جنبش مردمی ایران هستیم ، حزب شما را در برنامه واساسنامه بهتر از دیگر جریانات دیدم و با اصول کلی آن موافقم .. به همین دلیل برای شناخت بیشتر ، سخنان جناب عرفانی را دنبال می کنم و تلاش خواهم کرد که از نقطه نظرات حزب ، برای ایران آزاد و دمکراتیک فردا ، هر آنچه را ضروری بدانم ، جهت آگاهی هم میهنان در نوشته ها و ویدئوهای خودم بیان کنم .. ( البته با ذکر منبع)….. به امید اینکه بتوانیم در کنار هم ایرانی آباد و آزاد بسازیم

 59. Mohsen گفت:

  ایا ان روز خواهد امد که نفس راحتی بکشیم . دوستان درود به غیرت شما که از ناموس خودتان دفاع میکنید . فکر میکنید امریکا و اسرائیل و… از اخوند ها میترسند . حتی یک لحظه فکرش هم نکنید .. چون انها فقط میخواهند مردمان ایران بروند کنار و نسل انها را از بین ببرد . فقط از مردمان ایران حراس دارد چون غیرت ایرانی زبان زد خاص و عام است .
  پس بیایید . جنبش سرنگونی دیو ( اخوند ) ایرانی را شروع کنیم و خودمان نسلشان را از بین ببریم . نترسید ۲۲ بهمن هم ما مردم ایران بودیم که تظاهرات کردیم الان هم میتوانیم

 60. مهران گفت:

  سلام خسته نباشید.برای من افتخار بتونم نقشی در هدفمون داشته باشم. شعار هر ایرانی به هم وطن اگاهی

 61. مهران گفت:

  سلام خسته نباشید.واقعأ نمیشه قبل از اینکه به اتفاقات ناگوار برسیم کاری بکنیم امیدوارم هرچه زود تر مردم اگاهی رو زمینه قرار بدن .شعار هر ایرانی به هم وطن اگاهی.

 62. داریوش گفت:

  درود
  یک سوال داشتم گام نخست حزب خلع رژیم هست آیا رژیمی که با اسحله و کشتار امده روی کار را میتوان با شعار نویسی و بدون خون ریزی بیرون کرد؟؟؟فقط دارین وقت تلف میکنید و مردم بیچاره را الکی امید وار میکنید که این امید پوچ هست.با شعار نوشتن چیزی عوض نمیشه .ایران از ۱۰۰٪مردم نزدیک به ۸۵٪مردم دزد و سینه چاک این رژیم هستن .فقط باید یکبار برای همیشه اون ۱۵٪,را پیدا کرد و آموزش داد دموکراسی می‌خوایم باید اول کشور را از دزد و مولا پاک کرد حتی هیچ گونه رحمی به بزرگ و کوچک نباید کرد

 63. ایرانی گفت:

  با سلام. پیشنهاد می شود ،1.ابتدا در مورد دین اسلام صحبت کنید که مردم خرافات زده بلکه که بیدار شوند ( خرافات دینی یک زنجیر بسیار سنگینی در مقابل تحول مثبت جامعه است). مثلا بنا بر سوره توحید خداوند یک موجود کاملا بی نیاز از هر چیزی است. بنابراین به اینکه یک دنیای بیافریند نیازی ندارد و نیز به تمام موجودات آن نیز نیاز ندارد. اصولا یک موجود بی نیاز کامل هیچ کاری نمی کند . بنابراین با وجود خدای کاملا بی نیاز این دنیا نباید باشد . بنابراین آنگونه خدای بیان شده در این سوره وجود ندارد که اینگونه دینی درست کند. همچنین اگر هم یک مقداری فرجه بدهیم : یک خدای کاملا بی نیاز داریم که به تمامی انسانها و از جمله به پیغمبر ،برای کار پیام رسانی نیاز ندارد .و خودش اگر صلاح بداند پیام خودش را می تواند برساند (ناتوان نیست). پس ادعای پیامبر بودن در طول تاریخ از سوی کسانی کاملا نادرست است . بنابراین هر گونه دینی بر پایه یک پیامبر ، غیر عقلانی است . حال اگر باز هم بخواهیم به پیروان متعصب تر فرجه دهیم . بنا بر آیه 4 سوره ابراهیم . الله فرموده است که ما برای همه گونه قومی پیامبری نخواهیم فرستاد مگر اینکه آن پیامبر به زبان همان قوم صحبت کنند. بنابراین حضرت محمد فقط و فقط برای عرب زبانان همان دوره 1400 سال پیش فرستاده شده است( گویا بر حسب تاریخ ،عرب زبانان ایرانی بعد ها در زمان های بعد از حمله عمر بتدریج دچار تغییر زبان شدند) . و تمامی اقوام غیر عرب دارای پیغمبری بنام حضرت محمد نحواهند بود . پس مثلا شاید زرتشت پیغمبر ایرانیان باشد . یعنی مطابق با این آیه قرآن دین اسلام برای ایرانیان نیست. 2.اگر در بر نامه های تلویزیون دیدگاه نکاتی در خنثی کردن نکات خبری شبکه خبر که مدام می خواهد با خبر های دروغ ذهن مردم را نسبت به رژیم و آینده آن امیدوار نگهدارد،بیان شود . به یک نکته از سه نکته مهم برای تغییر یعنی جه جیزی را حتما نمی خواهیم کمک فراوانی می شود . (نکات بعدی که در این تلویزیون گفته شده عبارتند از 2.چه چیزی می خواهیم و 3.روش رسیدن به آن هدف چیست. هستند). همچنین باید آینده خیلی بدی که معمولا در بر نامه ها گفته می شود یک مقداری تقلیل یابد که بیشتر با واقعیت مطابقت کند . چون دقت و صخت بالا میزان اعتماد به گفتار را بالا می برد و بر عکس آن، اعتماد را کاهش می دهد. موفق باشید

 64. ناشناس گفت:

  سلام آیا این حزب قصد ادامه ی حکومت اعراب بر سرزمین ایران را دارد یا هدف این حزب برپایی آیین کوروش بر اساس کردار نیک پندار نیک و گفتار نیک خواهدبود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

ورود