ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

این حزب با تفکر انسان مدار و برای پایان بخشیدن به مثلث فقر، استبداد و جهل تشکیل شده است. با عضویت و فعالیت در این حزب شما نیز مثل هزاران ایرانی مسئولیت پذیر دیگر در جایگزین کردن مثلث بالا با سه ضلعی آبادی، آزادی، آگاهی شرکت کرده اید. نسل های آینده در انتظار این کنش من و شما هستند. حزب بستری است برای کنشگری جمعی و هدفمند در این مسیر.

مشاهده ادامه متن...

اطلاعیه ی حزب ایران آباد

در محکومیت هجوم غیر قانونی پلیس آلبانی به مقر نیروهای سازمان مجاهدین خلق در این کشور

اطلاعیه ی حزب ایران آباد در حمایت از منشور مطالبات حداقلی

مانیفستی برای 
  “انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی”

نشریه خودرهاگر – شماره پانزدهم

جامعه ی رو به تحول ایران و نقش حزب ایران آباد

ورود