ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

ما از همه ی ایرانیانی که چنین نگاهی به تغییر و تحول در ایران وضرورت کار منظم سازمان یافته برای آن را دارند دعوت میکنیم که به حزب ما بپیوندند تا در مسیر استقرار «زندگی انسانی  جمهوری ایرانی» همگام و همراه هم باشیم.

مشاهده ادامه متن...

اطلاعیه ی حزب ایران آباد

در محکومیت هجوم غیر قانونی پلیس آلبانی به مقر نیروهای سازمان مجاهدین خلق در این کشور

اطلاعیه ی حزب ایران آباد در حمایت از منشور مطالبات حداقلی

مانیفستی برای 
  “انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی”

نشریه خودرهاگر – شماره پانزدهم

جامعه ی رو به تحول ایران و نقش حزب ایران آباد

ورود