ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

کشورمان ایران بیش از سه دهه و نیم است که در نوعی بن بست به سر می برد. حاکمیت موجود اجازه ی استفاده از منابع و توان مملکت را نمی دهد و با سوء مدیریت فاجعه آفرین، جامعه را در بسیاری از حوزه ها به عقب رانده است. فقر، جنایت، تخریب محیط زیست، بیکاری، اعتیاد، تن فروشی، کار کودکان، بیسوادی، کارتن خوابی، رشوه خواری، تصادفات، سوانح کاری، پایین بودن دستمزدها، نبود آزادی، سقوط ارزش های اخلاقی و کیفیت روابط انسانی، اعدام ها، وجود زندانیان سیاسی، از دست رفتن فرصت ها وغیره. کارنامه ای سیاه و تباه که ضرورت تغییر را در مقابل نیروهای مسئولیت پذیر جامعه ...

مشاهده ادامه متن

اولین ابزارک برگه نخست

وردپرس نرم‌افزاری تحت وب است که می‌توانید از آن برای ساختن سرویس وبلاگدهی، وبسایت یا وبلاگی زیبا و قدرتمند استفاده کنید. مایلیم با افتخار اعلام کنیم که وردپرس باارزش و مجانی است.

دومین ابزارک برگه نخست

وردپرس نرم‌افزاری تحت وب است که می‌توانید از آن برای ساختن سرویس وبلاگدهی، وبسایت یا وبلاگی زیبا و قدرتمند استفاده کنید. مایلیم با افتخار اعلام کنیم که وردپرس باارزش و مجانی است.

سومین ابزارک برگه نخست

وردپرس نرم‌افزاری تحت وب است که می‌توانید از آن برای ساختن سرویس وبلاگدهی، وبسایت یا وبلاگی زیبا و قدرتمند استفاده کنید. مایلیم با افتخار اعلام کنیم که وردپرس باارزش و مجانی است.

ورود