ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

کشورمان ایران بیش از سه دهه و نیم است که در نوعی بن بست به سر می برد. حاکمیت موجود اجازه ی استفاده از منابع و توان مملکت را نمی دهد و با سوء مدیریت فاجعه آفرین، جامعه را در بسیاری از حوزه ها به عقب رانده است. فقر، جنایت، تخریب محیط زیست، بیکاری، اعتیاد، تن فروشی، کار کودکان، بیسوادی، کارتن خوابی، رشوه خواری، تصادفات، سوانح کاری، پایین بودن دستمزدها، نبود آزادی، سقوط ارزش های اخلاقی و کیفیت روابط انسانی، اعدام ها، وجود زندانیان سیاسی، از دست رفتن فرصت ها وغیره. کارنامه ای سیاه و تباه که ضرورت تغییر را در مقابل نیروهای مسئولیت پذیر جامعه ...

مشاهده ادامه متن

چرا به حزب ایران آباد بپیوندم؟

این حزب با تفکر انسان مدار و برای پایان بخشیدن به مثلث فقر، استبداد و جهل تشکیل شده است. با عضویت و فعالیت در این حزب شما نیز مثل هزاران ایرانی مسئولیت پذیر دیگر در جایگزین کردن مثلث بالا با سه ضلعی آبادی، آزادی، آگاهی شرکت کرده اید. نسل های آینده در انتظار این کنش من و شما هستند. حزب بستری است برای کنشگری جمعی و هدفمند در این مسیر.

آیا برای فعالیت در حزب باید عضو آن شوم؟

عضویت شکل متداول فعالیت حزبی است، اما تنها حالت ممکن نیست. اگر کسی می خواهد قبل از تقاضای عضویت شناخت بیشتری از حزب و نیز علاقه ی خود نسبت به کار منظم سیاسی پیدا کند می تواند به عنوان پشتیبان حزب عمل کند. این امر سبب می شود که او از نزدیک بتواند نسبت به حزب تجربه و شناخت بیشتری به دست آورد و بعد، اگر مایل بود، به حزب بپیوندد.

ادامه پرسش ها و پاسخ ها

چه کسانی حزب ایران آباد را رهبری می کنند؟

حزب دارای یک هیئت موسسان می باشد که متشکل از بنیانگذاران حزب است. آنها در دفتر سیاسی حزب در کنار سایر کادرهای حزب فعالیت می کنند. هئیت موسسان تا زمانی که حزب در ایران دمکراتیک مستقر شود کار نظارت بر حرکت حزب در مسیر استراتژی تعیین شده را بر عهده دارد و پس از آن جای خود را به منتخبین اعضای حزب که در کنگره ی عمومی آن گزینش می شوند خواهد داد.