ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد

برنامه ی سیاسی

مراحل تاکتیکی استراتژی حزب

جامعه ی ایران نیاز به تغییرات بنیادی دارد. به زعم ما در حزب ایران آباد، این تغییرات با سلب قدرت از رژیم کنونی، یعنی رژیم جمهوری اسلامی آغاز می شود. برای این منظور نیاز به یک استراتژی عمل گرا داریم. استراتژیی که خود را در جزییات نظری غرق نکند، بلکه بر عکس به جنبه های عملی کار توجه کند و سعی کند بیشترین نیرو را به موثرترین طریق و در مناسب ترین طیف زمانی برای تحقق این استراتژی بسیج کند.

حزب ایران آباد می خواهد به یک جامعه ی انسانی دست یابد که در آن، نظام مردمسالاری اجتماعی بر اساس آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و لائیسیته استوار شود. برای این منظور ما یک استراتژی سه مرحله ای را پیشنهاد می کنیم. این نقشه ی راه از حیث زمانی به سه بخش تقسیم می شود: از حالا تا زمان سلب قدرت از رژیم، از زمان سقوط رژیم جمهوری اسلامی تا برگزاری انتخابات و انتخاب دولت دمکراتیک جدید و سرانجام پس از آن، در یک ایران دمکراتیک. آن چه در زیر می آید شرح برنامه ی کاری حزب ایران آباد است برای طی کردن این سه مرحله ی تاکتیکی.

استراتژی کاری حزب ایران آباد:

استراتژی ما سه مرحله ی تاکتیکی دارد:

مرحله ی تاکتیکی نخست: خلع قدرت از رژیم جمهوری اسلامی

مرحله ی تاکتیکی دوم: مدیریت کردن دوران گذار همراه باسایر نیروهای همسو پس از گرفتن قدرت سیاسی تا دوران انتخابات آزاد

مرحله ی تاکتیکی سوم: شرکت فعال در فرایندهای دمکراتیک جامعه

در مرحله ی نخست ما از سد و مانع نظام جمهوری اسلامی خواهیم گذشت و برای این منظور از روش «قیام اجتماعی نیروهای مسئولیت پذیر جامعه» استفاده می کنیم. حزب ما به قیام عمومی به شکل مکانیکی، توده وار و بی مدیریت خود باور ندارد. ما بر این باور هستیم که برای تامین کیفیت حرکت، سلامت دوران گذار و پایه گذاری یک دمکراسی مبتنی بر مدنیت، لازم است که لایه های فرهیخته و دارای توان بالقوه ی سازمان یابی این مسئولیت را بر عهده داشته باشند. حزب ما کار خود را به طور عمده روی این لایه های جامعه قرار می دهد. در این مرحله ما استفاده ی از روش های مبارزه ی مدنی و خشونت پرهیز را توصیه می کنیم. در عین حال، حزب ما دفاع سازمان یافته ی مردم در مقابل خشونت دستگاه حکومتی را حق مسلم اعضای جامعه برای حفظ جان خویش می داند.  بدیهی است که حزب ما بر اساس شرایط خاص هر زمان، تاکتیک کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی را بنا به توانایی ها و امکان های آن شرایط مشخص دنبال خواهد کرد.

در مرحله ی دوم و پس از پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی از قدرت، حزب ما با اتکاء به قدرت مدیریت و دانش نخبگان ایرانی داخل و خارج از کشور و با همراهی شبکه های محلی نیروهای سازمان یافته ی جامعه و با پرهیز از هرگونه انتقام کشی و خشونت ورزی غیر قانونی به مدیریت شرایط روزمره ی جامعه می پردازد تا فضای مناسب برای برگزاری انتخابات فراهم شود. در سایه ی یک فضای امن و برخوردار از آزادی می توان به تدوین و تصویب قانون اساسی و آن گاه، رفراندم برای آن و در نهایت، برگزاری انتخابات آزاد پیش بینی شده در قانون اساسی جدید اقدام کرد. دولت موقت خود را پس از انتخاب حکومت منتج از اکثریت آرای مردم منحل و قدرت را به دولت جدید می سپارد. حزب ما خود را متعهد می داند که در این مرحله، همراه با سایر نیروهای سیاسی حاضر در دولت موقت، شرایط و امکان فعالیت آزاد تمام احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی را در چارچوب قانون و رعایت آزادی دیگران تامین کند.

در مرحله ی سوم حزب ایران آباد با شرکت در فرایندهای دمکراتیک تلاش خواهد کرد در راستای ساختن نظام مردمسالاری اجتماعی حرکت کند. حزب از قدرت سیاسی برگرفته از رای مردم بهره خواهد گرفت تا برنامه ی پیشنهادی خود را اجرا کند. یعنی به طور دمکراتیک قدرت اجتماعی را هر چه گسترده تر در جامعه نهادینه سازد.

جنبه های اجرایی استراتژی حزب ایران آباد

حزب ایران آباد یک حزب سیاسی است که برای کسب قدرت در ایران فعالیت می کند. این حزب خواهان استقرار نظام جمهوری مبتنی بر دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و جدایی دین از حکومت و مدیریت می باشد. این حزب به عنوان یک تشکل حرفه ای برای تحقق سه منظور زیر تشکیل شده و فعالیت می کند:

1)    خلع قدرت از تمامیت رژیم جمهوری اسلامی

2)    مدیریت دوران گذار همراه با نیروهای همسو پس از گرفتن قدرت سیاسی تا برگزاری انتخابات آزاد.

3)    شرکت فعال در فرایندهای دمکراتیک، شهروند-محور و انتخاباتی در نظام آینده

شعارهای استراتژیک حزب در هر مقطع تاکتیکی:

 • شعار مقطع اول: ما در پی کسب قدرتیم.
 • شعار مقطع دوم: انتخابات آزاد و دمکراتیک با هم
 • شعار مقطع سوم: قدرت سیاسی را به قدرت اجتماعی تبدیل کنیم.

 

مرحله ی نخست تاکتیکی: براندازی تمامیت نظام جمهوری اسلامی

در این مرحله هدف سرنگون سازی رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت خود است. ما به قیام اجتماعی هدفمند، سازمانیافته و غیر توده ای باور داریم. به این معنا که به دنبال به خیابان کشیدن میلیون ها نفر نیستیم. قیام براندازی باید با اتکاء به لایه های اجتماعی آگاه و دارای توان بالقوه ی سازمان پذیری باشد. هدف حفظ سلامت اجتماعی حرکت و پرهیز از خشونت و کشتار است. به همین دلیل تاکید ما بر روی وجه کمی قیام براساس واقع گرایی در حدی است که بتواند هدف تاکتیکی پایین کشیدن رژیم از قدرت را با کمترین هزینه میسر سازد.

مرحله ی تاکتیکی نخست شامل دو زیر مرحله می باشد:

 • 1) تدارک قیام مردمی شامل:
 • معرفی، تثبیت و تقویت حزب (حزب به عنوان اهرم پیروزی در مبارزه و در کنار قدرت مردمی و سایر نیروهای سیاسی همسو باید حداکثر قدرت انسانی و توان مادی را برای خویش فراهم آورد.)
 •  آگاهسازی مردم: حزب اقدام به گسترش آگاهی اجتماعی برای روشنگری وسیعترین لایه های اجتماعی می کند، بدون آن که در توهم فراگیری مطلق در این زمینه باشد.
 •  آموزش علاقمندان: حزب آموزش های سازماندهی اجتماعی را به طور علنی برای قشرهای مستعد جامعه از طریق برنامه های رسانه ای خود ارائه می کند.
 •  سازماندهی کنشگران برای آغاز قیام: حزب به طور غیر علنی نیروهای کنشگر را که می خواهند نقش هدایت کننده را در قیام ایفاء کنند آموزش می دهد. طریق ارائه ی این آموزش ها و سازماندهی نیروهای داخل کشورمخفی نگه داشته می شود.
 • تدارک همراهی و همسویی با تشکل های همگون سیاسی در راستای پیاده کردن استراتژی خود در قالب هم فکری، همکاری روی موارد مشخص و در نهایت تشکیل جبهه های متحد تاکتیکی یا حرکت های استراتژیک مقطعی و دوره ای با حفظ استقلال تشکیلاتی.
 • 2 – رهبری قیام مردمی شامل :
 • طراحی و تدارک قیام: حزب بر اساس شرایط واقعی جامعه برای آغاز، ادامه و به پایان بردن قیام براندازی فعالیت می کند. این طرح می بایست با اتکاء به نیروهای مردمی و با هدایت عناصر سازمان یافته و قابل سازمان یابی جامعه باشد. طرح حزب تا حد ممکن عناصر لازم را پیش بینی و برنامه ریزی می کند ضمن این که می دانیم در یک قیام اجتماعی عناصر غیر قابل پیش بینی بسیاری موجود است.
 • آغاز قیام: به محض فراهم آمدن شرایط مناسب و آغاز یک حرکت مردمی، حزب از تمام توان خویش برای تبدیل حرکت اعتراضی به قیام برانداز بهره خواهد برد.
 • هدایت هدفمند نیروهای سازمان یافته: حزب ما بر قیام هوشمند اجتماعی و غیر توده ای باور دارد. یعنی اتکاء اصلی به نیروهای اجتماعی آگاه و قابل سازمان یابی جامعه است. در این بخش نیروهای آموزش دیده و سازمان یافته وارد صحنه شده و حزب تمام تلاش خود را برای هدایت آنها در قالب یک کار دقیق، کم هزینه و موثر انجام خواهد داد. مسئولیت پذیری رفتاری نیروها و پایبندی به اخلاق نیک انسانی در این بخش بسیار مهم است تا بتوان کار را با حداقل هزینه های انسانی و مادی به سرانجام رساند. پیش بینی های لازم برای مدیریت خشم مردم در این شرایط یکی از لازمه های کار است. رسانه ها، روش ها و گفتمان موثر برای این امر از قبل باید تدارک دیده شوند.
 • مدیریت نیروهای اجتماعی معترض در صحنه با هدف تسخیر مراکز حکومتی، بازداشت آمران و عاملان جنایت و غارت و جلوگیری از کشتار و چپاول: حزب آگاه است که مردم باید بتوانند در مقابل نیروهای رژیم که مقاومت خشونت آمیز می کنند از خود دفاع سازمان یافته کنند. حزب به سهم خود در یاری رساندن به نیروهای مردمی برای دفاع از جان خویش در مقابل خشونت دولتی اقدام خواهد کرد. در این مرحله از قیام اجتماعی حزب تلاش خواهد کرد تا با اتکاء به نیروهای سازمان یافته ی جامعه مراکز حکومتی و نیز مراکز نیروهای مختلف رژیم را تصرف و یا وادار به تسلیم سازد و چهره های شناخته شده ی رژیم را که در جنایت و غارت دست داشته اند بازداشت و تا تشکیل دادگاه های مردمی و عادلانه با آنها رفتار انسانی شود. دستگیری و حفظ سران و ماموران رژیم نیازمند آموزش هایی است که حزب برای ارائه ی آنها حداکثر تلاش خود را خواهد کرد.
 • به دست گرفتن شهرها، روستاه، راه ها و مرزها: حفظ امنیت کشور نخستین وظیفه ی نیروهای سازمان یافته ی جامعه است. در مرزها  با دخالت نیروهای سازمان یافته نیروهای مرزبانی باید عبور و مرور را ممنوع اعلام کرده و نیروهای مرزبان می بایست همبستگی خود را در حفظ تمامیت ارضی کشور با نیروهای مردمی غالب نشان دهند. در هر کجا که لازم باشد نیروهای مردمی خود مسئولیت مرزهای حساس کشور را بر عهده خواهند گرفت. تامین امنیت درون کشور به عهده ی تیم های متشکل از کنشگران سازمان یافته است که نخست به صورت محلی و به تدریج به طور متمرکز مورد مدیریت قرار گرفته و نظم و امنیت را در سراسر کشور برقرار می سازند. حزب به سهم خود در سازماندهی و ارائه ی آموزش های لازم برای این بخش از کار اقدام خواهد کرد. کمیته های کنشگر محلی باید بدانند که چگونه از خود و مردم حفاظت کرده و امنیت را برقرار کنند.

با پایین کشیدن رژیم کنونی از قدرت و به دست گرفتن کنترل شهرها، روستاها، راه ها و مرزها، دوران گذار آغاز می شود. حزب ما تمام کوشش خود را برای ایجاد نیروهای سازمانیافته که بتوانند در این مقطع زمانی امنیت و نظم را بلافاصله در سراسر کشور برقرار کنند بکار خواهد برد. این نیروها پس از آن به امور جاری شهر و روستا خواهند پرداخت تا بتوان به تدریج روال عادی زندگی را به کشور بازگرداند. بر عهده گرفتن امنیت مراکزی که در آن سلاح و مهمات وجود دارد و توسط نیروهای رژیم رها شده است از جمله ی این کارهاست.

مرحله ی دوم تاکتیکی: مدیریت دوران گذار تا زمان برگزاری انتخابات آزاد

 • تشکیل و معرفی دولت موقت: حزب با همیاری نیروهایی که در این جریان به طور فعال حضور داشته و همراهی می کنند دولت موقت را که جنبه ی کارکردی دارد تشکیل و معرفی خواهد کرد. دولت موقت باید بلافاصله بعد از تسلیم نیروهای رژیم کنونی و تصرف مراکز حکومتی اداره ی امور کشور را به دست گیرد. کسب آمادگی از قبل برای این منظور لازم و ضروری است. تقسیم کار بر اساس «شبه وزارتخانه» ها باید از قبل پیش بینی شده باشد تا از ساعاتی پس از تصرف ارکان قدرت، هر کس بداند وظیفه اش برای استقرار امنیت و تامین نیازهای ضروری مردم چیست. برخی از این موارد چنین است:
 •  تامین امنیت مرزها: دولت موقت می بایست به طور جدی و قدرتمند رفت و آمد در مرزها را کنترل کند و اجازه ی فرار عوامل رژیم و یا ورود عوامل خطرساز را ندهد. ارتش و سایر نیروهای نظامی و انتظامی زیر نظر نیروهای سازمان یافته ی مردمی که مورد تایید دولت موقت هستند باید کمال همکاری را در این زمینه و حفظ تمامیت ارضی کشور بنمایند.
 •  تامین امنیت شهر و روستا و راه ها: دولت موقت موظف است با استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی که زیر نظر نیروهای سازمان یافته ی مردمی خواهند بود و نیز با استفاده از شبکه های مردمی حاضر در صحنه، به تامین امنیت شهرها و روستاها و راه های سراسر کشور بپردازند. برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم را به خطر انداخته و به این واسطه جو ترس و وحشت را بر کشور حاکم می کنند ضروری خواهد بود.
 • تامین امنیت سران و عاملان زندانی شده ی رژیم سابق: دولت موقت با اعلام لغو مجازات اعدام امکان گرفتن جان هر کسی را با هر مقام و گذشته ای ناممکن خواهد ساخت. خاطیان نسبت به این اصل پایه ای به شدت مجازات خواهند شد و نیروهای مردمی به هیچ وجه حق آزار و شکنجه مظنونین را نخواهد داشت. حزب ما بر این تاکید دارد که هیچ کس حق گرفتن جان هیچ کس را ندارد و تمام عوامل رژیم که خود را تسلیم می کنند باید از پناه و امنیت برخوردار باشند تا به موقع در اختیار دادگاه های عادلانه ی مورد قبول مردم قرار گیرند. به هر روی حزب ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام و مخالف انسان کشی است. در طول دوران موقت و برای از میان نرفتن مدارک و شواهد بلافاصله برای دستگیرشدگان پرونده سازی و تکمیل پرونده خواهد شد. محاکمه ی این افراد به طور ترجیحی باید در زمان استقرار دولت منتخب مردم صورت گیرد. هیچ سازمان و گروه سیاسی یا سیاسی-نظامی در این دوره نمی بایست از نبود نهادهای حاکمیت سابق استفاده و بخواهد اراده ی خود را بر مردم یک استان یا منطقه تحمیل کند. همه چیز باید تحت نظارت دولت مرکزی باشد تا در سایه ی فضای امن و قانونمدار توسط مردم و در دل فرایندهای دمکراتیک مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
 •  تامین نیازهای معیشتی مردم: دولت موقت می بایست بلافاصله با هماهنگی و فعال سازی نهادهای مربوط اقدام به تامین نیازهای ضروری و روزانه ی مردم کند. تامین آب، برق، گاز، خوراک، دارو، خدمات درمانی، حمل و نقل عمومی از این جمله است. تیم های سازمان یافته ی مردمی با هدایت ارگان های دولت موقت این وظیفه را بر عهده دارند. در این زمینه باید پیش بینی هایی از قبل صورت گیرد تا از بروز مواردی مانند قحطی جلوگیری شود. هم چنین گسترش روحیه تعاون و همیاری مردمی با یکدیگر برای پوشش دادن نیازها در این دوره ضروری است.
 •  بازگشایی مدارس و نهادهای مورد نیاز زندگی روزانه: حزب ما باور دارد که حتی یک روز هم نباید برای ارائه ی آموزش و پرورش از دست رود. به محض برقراری امنیت، مدارس و موسسات آموزش عالی بازگشایی شده و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. نظارت بر ارائه ی محتوای متناسب با یک ایران رو به دمکراسی به عهده ی شوراهای متشکل از دانشجویان و اساتید خواهد بود. در سطح آموزش و پرورش نیز دولت موقت باید دستورالعمل های لازم را صادر کرده و از معلمان بخواهد با تشکیل شوراهای محلی خود بر اجرای رهنمودهای ارائه شده نظارت کنند. هم چنین سایر نهادهای دولتی باید به تدریج زیر نظر دولت موقت و با اتکاء به شکل گیری شوراهای هماهنگی در سطح این نهادها شروع به کار کنند.
 •  تامین شرایط فعالیت آزاد احزاب و سازمان ها و گروه ها: حزب ما  در کنار سایر تشکل هایی که در دولت موقت حضور دارند متعهد می شود که به تمامی احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی اجازه ی فعالیت آزاد دهد. در این راستا به جز تشکل هایی که توسط سران جنایتکار رژیم اداره می شده اند، تمامی تشکل های سیاسی اعم از داخل کشوری و یا آنها که از خارج می آیند می توانند فعالیت کنند. رعایت اصولی که دولت موقت برای حفظ امنیت مردم و فعالان سیاسی وضع می کند لازم است. دولت موقت تلاش خواهد کرد که به جز عامل حفظ امنیت مردم و فعالان سیاسی، هیچ محدودیتی را بر کار و تلاش تشکل های سیاسی وضع نکند. مکانیزم های لازم برای تامین شرایط فعالیت آزاد احزاب و سازمان ها و گروه ها از طریق مشورت با نمایندگان این تشکل ها در دولت موقت تدوین و ارائه خواهد شد. حزب ما تاکید دارد که در دوران گذار هیچ سازمانی مجاز به تحمیل اراده ی سیاسی خویش از طریق نیروهای مسلح خود نمی باشد. حزب ما این کار را ضد دمکراتیک و غیر قانونی می داند و به عنوان جزیی از دولت موقت با آن مخالف است.
 • تدوین قانون اساسی به دست متخصصین: دولت موقت موظف است که با اتکاء به حقوقدانان و متخصصین از یکسو و با مشورت با نهادهای مردمی و نیز تشکل های سیاسی از سوی دیگر، پیشنهادات لازم برای تدوین قانون اساسی را جمع آوری و از طریق کارشناسان، متن پیش نویس قانون اساسی جدید کشور را تهیه و ارائه دهد. این متن به طور علنی منتشر شده و مدتی از طریق رسانه ها و نهادهای مردمی مورد بحث و مشاوره قرار می گیرد. نتایج و نظرات و پیشنهادات به هئیت کارشناسی ارائه و در متن پیش نویس منظور می شود.
 •  برگزاری انتخابات مجلس موئسسان: همزمان با آماده شدن متن پیش نویس قانون اساسی، دولت موقت شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان را فراهم خواهد کرد. احزاب و سازمان ها و گروه ها می توانند با ارائه ی نظرات خود پیرامون پیش نویس تهیه ی شده ی قانون اساسی از یکسو و نمایندگان خود از سوی دیگر در این انتخابات شرکت کنند. دولت موقت موظف به تامین امنیت و نیز شرایط دمکراتیک و ضوابط قانونی برگزاری انتخابات در سراسر کشور است. نهادهای نظارتی مردمی حق نظارت بر چگونگی برگزاری انتخابات و نیز شمارش واعلام نتایج آراء را خواهند داشت.
 • بررسی و تصویب قانون اساسی: نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان به بحث و بررسی و تصویب قانون اساسی جدید کشور می پردازند. دولت موقت وظیفه ی تامین شرایط مناسب برای کار مجلسس موسسان و فراهم آوردن امکان پخش تمامی جلسات علنی از رسانه های دولتی این مجلس را بر عهده دارند. تامین تعامل میان مردم و نمایندگان از وظایف دولت موقت خواهد بود.
 •  برگزاری رفراندوم قانون اساسی: پس از تصویب قانون اساسی جدید در مجلس موسسان این قانون به طور علنی و گسترده منتشر و مطرح می شود تا جامعه ی مدنی فرصت مطالعه و بررسی و مشورت در مورد آن را داشته باشد. پس از مدت کافی، دولت موقت می بایست رفراندم مردمی برای تصویب قانون اساسی جدید را برگزار کند و در این زمینه نیز تامین امنیت و شرایط آزادانه برای رای مردم جزو وظایف دولت موقت است. نهادهای مردمی حق نظارت بر برگزاری سالم این انتخابات را خواهند داشت. در صورت عدم تصویب این قانون، مجلس موسسان موظف است که به تصویب قانونی با تغییرات ابراز شده توسط نهادهای مردمی و با مشورت با احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی اقدام کند. قانون اساسی تا زمان تایید آن در یک رفراندم مردمی قابل تغییر و تکمیل است.
 • برگزاری نخستین انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی: پس از تایید قانون اساسی جدید توسط رفراندم مردمی، دولت موقت موظف است که براساس مفاد آن، شرایط را برای برگزاری نخستین انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی آماده سازد. این انتخابات باید بر اساس قواعد برخاسته از قانون اساسی جدید بوده و در شرایط آزاد و دمکراتیک با اختصاص زمان و امکانات لازم برگزار شود. در این انتخابات کلیه تشکل های سیاسی و مدنی باید بتوانند به طور آزاد و با داشتن امنیت لازم فعالیت کنند. حزب ما متعهد می شود که مانند یک حزب در کنار احزاب دیگر و بدون بهره بردن و یا سوء استفاده از موقعیت خویش در دولت موقت در این انتخابات شرکت کند. انتظار از سایر احزابی که می توانند نماینده ای در دولت موقت داشته باشند مشابه است.
 • واگذاری قدرت به نیروی برنده در انتخابات: با برگزاری انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی و تعیین برنده ی آن، دولت جدید تشکیل شده و دولت موقت موظف است که به طور رسمی و علنی پایان دوران خویش را اعلام کرده و طی مراسمی علنی قدرت را به دولت جدید واگذار کند.

مرحله ی سوم تاکتیکی: شرکت در فرایندهای انتخاباتی در نظام آینده

با آغاز به کار دولت منتخب مردم و پایان دوران گذار، حزب ایران آباد نظام داخلی خویش را به سوی نظام انتخابات دمکراتیک درون حزبی هدایت کرده و به این ترتیب رهبری فعلی[1] حزب جای خود را به رهبری منتخب برخاسته از رای اعضای حاضر در کنگره ی سراسری حزب خواهد داد. در این مرحله حزب به مثابه یک حزب متعارف در راستای هدف خود، سومین مرحله ی استراتژی خویش را آغاز خواهد کرد.

 • شرکت فعال در به دست آوردن سهم از قدرت سیاسی در عرصه های مختلف انتخاباتی با هدف تلاش برای واگذاری نهادینه و تدریجی قدرت سیاسی و مدیریت کشور به نهادهای شهروند-محور یا همان قدرت اجتماعی.

* *

حزب ایران آباد بر دو اساس اخلاق مداری و حرفه ای گرایی در صدد است که این استراتژی را مرحله به مرحله اجرا سازد. ما با برقراری ارتباط با آحاد مردم، پذیرش عضو، تربیت کادر، تامین نیازهای مالی خویش، تولید محتوا، حرکت ها و فعالیت های منظم جمعی و سازماندهی نیروهای مبارز سه مرحله ی تاکتیکی استراتژی ذکر شده در این برنامه ی سیاسی حزب را دنبال می کنیم. حزب با تکیه بر عنصر واقع گرایی آگاه است که روند پیش بینی شده در این برنامه ی سیاسی می تواند تابع شرایط واقعی دستخوش تغییراتی شود. حزب ایران آباد آمادگی دارد تا با حفظ ارزش ها و باورهای بنیادین حزب، تاکتیک های استراتژی خود را در مقاطع مختلف و با تکیه بر واقعیت ها، شرایط مشخص، ظرفیت ها و ضرورت های موجود مورد باز تطابق دهی قرار دهد. #


[1]  به اساسنامه ی حزب ایران آباد مراجعه شود.

Print Friendly, PDF & Email
49 دیدگاه » برای برنامه ی سیاسی
 1. جواد حقیقی گفت:

  برنامه های سیاسی اراعه شده در شکل تعوری خود مطلوب می باشد .

  • ناشناس گفت:

   تئوری بودن یک حزب جوابگو نمی‌باشد چون این فعالیت ها که به صورت تئوری است هر کسی با داشتن یک موبایل خواهد توانست این فعالیت را داشته باشد هر حزبی باید فعالیت های عملی داشته باشد و نماینده هایی توی هر کشوری برای عضو گیری و فعالیت های خود داشته باشد

 2. کوروش گفت:

  برنامه های حزب کاملا قابل میسر شدن میباشد
  درودبرحزب ایران آباد

 3. lili گفت:

  درود خدمت جناب دکتر عرفانی عزیز ودکترافتخاری گرامی جناب دکتر عرفانی عزیزم دستتان را به گرمی میفشارم وبسیار قدردان زحمات بیدریقتان هستم جناب دکتر زندگیم به سختی میگزره زنی هستم بدون کار بدون پدر وپشتوانه تنها چیزی که منو نگه میداره که غرق نشم در این مرداب سخنان شماست خیلی برایم باارزشو عزیزید دوستتون دارم وممنونم

  • محمد گفت:

   آفرین به شما. چیزی که هم باعث میشه ما در این مرداب غرق نشویم امثال شما هستند.

 4. ا گفت:

  سنار بده اش به همین خیال باش
  مردم مثل من جونشونو میدن تا ایران حفظ بشه افراد عضو سازمان شما چکاری می کنن من تا جون دارم پای هدف امامم میمونم جونمم برا آقام میدم تو هم که از فکر میکنی مردم از هدفشون دور شدن کور خوندی
  بی خودی زور نزن ایران شهر باکری هاست کشور شهید چمران هاست .در اینده ای نه چندان دور به دست امام مهدی(عج)ممیرسه پس کار شما بی فایدس

 5. اریایی گفت:

  درودبرشما.دکترمردم ایران دارن اگاه میشن خون ستارخوان ونداو…..پایمال نمیمونه مادیگه گول این چرندیاتی که ازکتاب قران در اوردن نمیخوریم فقط انسانیت.به امیدی ایران اباد ازاد.بدرود

 6. کاوه گفت:

  آینده در دستان ماست
  ما جوانان و بهتر بگویم نوجوانان از رژیم بیزاریم.

 7. وطن پرست گفت:

  درود بر نسل اگاه ما
  ازادی نزدیک است فقط باید قدم برداریم در راه ازادی

 8. Shabgard گفت:

  من نه تنها برانداز رژیم هستم بلکه در راه آگاهی جان میدهم

  درود بر حزب ایران آباد

  به امید فردای آگاه آزاد آباد ✊✊✊

 9. آریانژاد گفت:

  یه سوال؟؟
  الان فعالیتی که باید انجام بدیم چیه؟

  • مدیر سایت گفت:

   با درود و سپاس از مهر شما
   پیام شما را به دوستان ارسال میکنیم.
   شما هم میتوانید گروه کوچکی را درست کنید و به صورت دوره ای در جلسات هفتگی مشکلات اجتماعی و صنفی گروه را بررسی کنید، به دنبال برنامه ریزی راه حل ها باشید و اینکه چه کارهایی مثل شعار نویسی و غیره را میتوانید انجام دهید.
   برای آموزش های سازماندهی به این سایت ها مراجعه کنید و اگر سوالی بود با ما تماس بگیرید.
   http://www.sazmandehi.org
   http://www.khodrahagaran.com

   شما همچنین میتوانید فرم عضویت را در این سایت پر کنید
   https://iraneabad.org

   لطفا برنامه ها را دنبال کنید و این رسانه را به دیگران نیز معرفی کنید.

   اینستاگرام تلویزیون دیدگاه:
   didgahtv
   کانال تلویزیون دیدگاه در تلگرام :
   DidgahTV@

 10. فرزاد گفت:

  با سلام و خسته نباشین.حکومته ایران افتضاحه هر چی بسیجی وسپاهی و اطلاعات هست نژادش ور بیفته اینقدر مردم ترسو شدن که عینه لاک پشت میرن تو لاکشون من فقط منتظره یه شورش هستم که این حکومتو داغون کنم ایشالاه به لطفه خدا هیچ حکومته ظلم و ستمی پایدار نمیمونه

 11. فرزاد گفت:

  داخله ایران کلی فقیر هست که به کمک نیاز دارن من خودم زندگی هاشونو دیدم ولی این دولت هر چی کمکه به سوریه عراق یا عربستان یا افغانی ها و و و میکنن و چقدر برای حرمه امام حسین چقدر طلا بردن به عراق خدا لعنت کنه خامنه ای را.میوه های گرون و خوب را به خارج از کشور صادر میکنن که تو ایران هیچی نیس و پیدا نمیشه مثله اونا.تخمه خاویار وماهی خاویار وبهترین ماهی صادر میشه که برایه ایرانی ها هیچی به جز اشغالاش پیدا نمیشه مردم فقط تو سری خور هستن

 12. فرزاد گفت:

  من خودم فکر کنم صد تا سوع پیشینه دارم که که سیاسی فقط نیست ولی برایه من وامثاله من دیگه کاره دولتی و کاره ازاد حتی پیدا نمیشه حقوق پایینه یا هم پول نمیدن یا به هر دلیلی حقتو میخورن به هر نحوی.اینقدر از ادم کار میکشن اخره برج میرسه میگن پول نیس یا به هر شرایطی تفره میرن خدا ذلیل کنه اینجور افرادو.اصلا کاریابی میرین میگن اول پولو بدین بعد بهتون کار پیشنهاد میدیم بعد میبینی کارش یا حقوق پایینه یا پارتی بازیه .من زن بچه دارم کی میخاد به فکره من و امثاله من باشه خامنه ای و دارو دسته دزدش ؟

 13. فرزاد گفت:

  یه مشت دزد و فاسد ریختن تو مملکت پولها و سرمایه ما رو دارن میبرن و ما داریم نگاه میکنیم فقط الانم من اومدم تو سایت فیلتر کرده بودن بیشرفا .نفته ما که سرمایه هنگفتی هست دارن مفت به کشورایه خارجی میدن اونوقت مردم باید بنزینه گرون تو ماشیناشون بریزن الانم گفتن لیتری هزارو پانصد میخاد بشه بنزین علیه سلام.اینقدر این دولت ادم کشته که هیچکی نمیتونه نفس بکشه بچه خمینی و نوه هاشو اسیر و کشتن که خودشون رهبرو جانشینه مردم بشن چه جنایتا که نکردن این شیخایه بی شرم متنفرم ازشون

 14. فرزاد گفت:

  ممنون از برنامه هایه خوب و اگاهی هایی که به مردم میدین موفق و پایدار باشین به امیده موفقیت و ازادی برایه ایران

 15. ناشناس گفت:

  درود بر ایران آباد ما جوانان ایران با شما هستیم و هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا کشور نجات پیدا کنه

 16. حامد گفت:

  درود بر شما.بنده به همراه تنی چند از دوستان در شبکه تلگرام گروهی تشکیل دادیم که دقیقا همسو با ایده ها و آرمان های شماست. به چه صورت میشه گروه به عضویت حزب در بیاد و چگونه میتوانیم از نقطه نظرات شما در گروه استفاده کنیم.ممنون اگر به زودی پاسخ دهید

  • مدیر سایت گفت:

   با درود
   برای آشنایی با نظرات ما لطفا به این سایت ها مراجعه کنید و اگر سوالی بود با ما تماس بگیرید.
   http://www.sazmandehi.org
   http://www.khodrahagaran.com

   شما همچنین میتوانید فرم عضویت را در این سایت پر کنید
   https://iraneabad.org

   لطفا برنامه ها را دنبال کنید و این رسانه را به دیگران نیز معرفی کنید.

   اینستاگرام تلویزیون دیدگاه:
   didgahtv
   کانال تلویزیون دیدگاه در تلگرام :
   DidgahTV@

 17. احسان گفت:

  سلام خیلی از ما ایرانیا و خیلی از دوستای من دوس دارن به حزب ایآباد بپیوندد ولی همه سایتها رو فیلتر کردن امروز به سختی تونستم این پیامو بفرستم.مطمعن باشید ماها یک درصد نیستیم ما از 50 درصد هم بیشتریم ولی خیلیها مثل من نمیتونن به این حزب بپیوند همه رو فیلتر کردن.

 18. احسان گفت:

  درود بر دکتر کورش عرفانی واقعا از این همه زحمت و وقتهایی که میگذارین سپاسگزاریم

 19. رسول گفت:

  با درود
  لطفا تعداد نفراتی که به عضویت حزب درمیان رو به روز در صفحه اول سایتتون قرار بدین.دیدن پیشرفت در افزایش نفرات جدید باعث بالا رفتن انرژی اعضا میشه.

 20. ANS گفت:

  با سلام و درود می‌رسد آن روز چ زود چ دیر گردن زدن آخوند نماها

 21. ariya گفت:

  درود ایا تحلیل درباره بحرانهای چند گانه رژیم بصورت نوشتاری دارید

  • مدیر سایت گفت:

   با درود
   بصورت جداگانه نخیر نداریم ولی در بسیاری از مقالات منتشر شده این دستگاه تحلیلی را می بینید. لطفا به مطالب سایت خودراهاگران مراجعه کنید.
   با مهر و احترام

 22. علی گفت:

  در شعارهای شما گرچه در زمان های مختلف عوض خواهند شد , اولی ما در پی کسب قدرتیم!!
  دوست دارم که همه افکار و مرامنامه و اساسنامه و برنامه های شما به صورت مکتوب و pdf موجود باشه و راجع به مرامنامه و اساسنامه هم بصورت پرسش و پاسخ عمل بشه.
  ایران سایت شما فیلتره و با مشکل بتونیم مطالعه کنیم و شات گرفتن هم بیچارگیه خودش رو داره , در صورتی که پی دی اف باعث میشه مثل کتاب مطالعه بشه.
  ۴٠ سال پیش در انتخاب شعار بسیار دقت میشد.
  نباید در هیچ زمانی برای کسب قدرت تلاش کرد و همیشه باید در بسط و گسترش قدرت در بین احزاب تلاش کرد.
  گرچه حزب شما یک آلترناتیو خوب برای هدایت جامعه باشه ولی حتما تنها ترین نخواهد بود . این شعار باید طوری انتخاب میشد که احزاب قدیمی تر احساس رقابت و دشمنی و جبهه گیری در بدو حضور شما نداشته باشند.
  هیچگاه یک فرد و یا یک حزب به تنهایی بهترین نخواهد بود (حزب جمهوری)پس باید تلاش کنیم که قدرت بین احزاب تقسیم شده تا جای هیچ سواستفاده نباشد.
  حتما قبل از شما احزابی دقیقا یا تقریبا نزدیک به افکار شما فعالیت داشتند و کم و بیش دارند و آنها بعنوان حزب برادر باید این نزدیکی رو حس کنند و از شعار کسب قدرت یک حزب در هراس نیوفتن .
  امیدوارم جوابم رو بگیرم.
  دوستان زیادی با عقاید مذهبی پیام دارن , و از امام زمان و خدا و حضرت علی میخوان که کمک کنه , جمهوری اسلامی نابود شه , حزب شما چه راهکاری برای این افراد داره . کسانی که از مذهب ضربه خوردن و نمیدونن که از کجا بوده و حتما در شرایط ایران آزاد کمبود و خلا شخص امام یا مجتهد یا ولی رو حس میکنن , وقتی تاکتیک اول شما خلع قدرت رژیم باشه , باید تمام مظاهر رژیم نابود بشه و امامزاده هاییکه هر روز دارن زاییده میشن و مساجدی که دارن اضافه میشن و مقبره هایی که برای سران پلید ساخته میشن , باید نابود بشه , اونوقت این بنده خداییکه پرده دار حرم امامان و امام زادگانن چه خواهد شد؟
  توجه کنید که هر مسجد یک پایگاه بسیجه.چطور یک تظاهرات با بیست هزار پوستر یک شکل در ٢٢ بهمن انجام میشه؟ از مسجد.
  اخیرا کنار شعرا و اماکن تاریخی در حال ساخت مسجد هستند و طبیعیه که به مسجد خواهند رسید و این باعث تخریب اماکن شعرا و تاریخی خواهد بود .
  راهکار شما چیست؟
  چطور به سولات من در ایران جواب خواهید داد ؟ وقتی هنوز روی هاتبرد هستید و ایران هاتبرد نداره و پر از پارازیته؟ لطفا جواب این ایمیل رو بدید.

 23. مجید گفت:

  بادرود :در فاصله زمانیبین سقوط رژیم تا مرحله انتخابات ازاد ودموکراتیک که طبعا زمان برخواهد بود؟کدامین نیرویانتظامی (مردمی)مسئولیت تامین وحراست جان مردموجامعه را بعهدهخواهد داشت ؟

 24. رادمان پور ماهک گفت:

  درود بر حزب ایران اباد و تمام انسان های ازاده.

 25. bbc_siaa@yahoo.com گفت:

  “شرکت فعال در فرایندهای دمکراتیک جامعه ”

  گزینه‌ جالبی‌ این بین مشاهده شد و این همان در دست گرفتن قدرت بوسیله همین سازمان یا نهاد است ! روشنفکر اگر در حکومتی بعد از آن حکومت که خود منتقد آن بود پستی اشغال کند روشنفکر نیست بلکه فعله گری ‌ست که با چراغ آمده !

 26. علی گفت:

  باید بفهمیم سیستمتون سانترال دموکراتیکه یا سوسیال دموکرات

  بسیار مهمه …….چون سازمان های ساتترالیسم نتیجه و برآیند خوبی نداشتن

  من نمیخوام باایسم ها بازی کنم اما مهمه

  • مسعود گفت:

   در تایید سئوال علی برای من هم مهمه که بدونم آیا حزب شما دارای تمایلات چپ می باشد؟
   ضد امپریالیستی بودن شما که واضح است اما در مورد چپی بودنتان مطمئن نیستم.

 27. مژده گفت:

  درود
  ممنون از روشنگری ها و اطلاعات خوبتون من عضو حزب شدم فقط یادم رفت بگم vida saghaei در فیسبوک هم پیج دارم

  مژده سقایی از تهران

  • مدیر سایت گفت:

   درود و سپاس
   به دوستان مسوول اطلاع دادیم.
   لطفا در سایت و جاهای عمومی اسم اصلی خود را نگذارید و مسائل امنیتی را رعایت کنید.

   • shahin گفت:

    حزب ایران اباد در حال حاظر چند عضو دارد؟؟؟ ایا میتواند در کل کشور از 80 میلیون 20 هزار نفر را به صورت سازمانیافته بیرون بریزد تا به رژیم برای جایگزینی اعلامه موجودیت کند چون اگر نتواند خیلی طول میکشد تا توانایی این را پیدا کند و ما الان با این بحران های داخلی و خارجی نمیتوانیم زیاد صبر کنیم چون کشور نابود میشود سوال دومم اینکه شما و اقای کامران مهرپور میگید بیاید در حزب اموزش ببینید در صورتی که نمیگید اموزش منظورتون اموزش چی هست؟؟؟ مثلا کسی که در ایران هست مگر شما در ایران جایی دارید که طرف بره و اموزش ببینه؟؟؟ بعد چی اموزش میدید؟؟؟؟ لطفا به سوالاتم پاسخ بدید باعرض تشکر

    • kamranadmin گفت:

     حزب ما به سهم خود در چگونگی رویدادها نقش ایفاء خواهد کرد. وزن ما با حضور افرادی مثل شما به عنوان عضو یا فعال حزب بیشتر خواهد شد. آموزش ها به صورت مطالب ارسالی ارائه می شود.

 28. lili گفت:

  زنده باشید جناب آقای عرفانی

 29. shahin گفت:

  حزب ایران اباد در حال حاظر چند عضو دارد؟؟؟ ایا میتواند در کل کشور از 80 میلیون 20 هزار نفر را به صورت سازمانیافته بیرون بریزد تا به رژیم برای جایگزینی اعلامه موجودیت کند چون اگر نتواند خیلی طول میکشد تا توانایی این را پیدا کند و ما الان با این بحران های داخلی و خارجی نمیتوانیم زیاد صبر کنیم چون کشور نابود میشود سوال دومم اینکه شما و اقای کامران مهرپور میگید بیاید در حزب اموزش ببینید در صورتی که نمیگید اموزش منظورتون اموزش چی هست؟؟؟ مثلا کسی که در ایران هست مگر شما در ایران جایی دارید که طرف بره و اموزش ببینه؟؟؟ بعد چی اموزش میدید؟؟؟؟ لطفا به سوالاتم پاسخ بدید باعرض تشکر

 30. بهرام قائم گفت:

  بنده هم مثل حزب فکر میکنم ایران را نباید به دست یک نفر دادزیرا تجمع قدرت فساد می آورد بنده بدنبال ایران آزاد و آگاه هستم ونیز وطنم رادوست دارم وحاضر م عزیزترین و باارزش ترین داشته خود رادراختیاروطنم قراردهم

 31. ناشناس گفت:

  من عاشقتم آقای کورش عرفانی و حاضرم تاپای جان ناقابلم به حزب شما و کشورم خدمت کنم

 32. مسعود گفت:

  خیلی خوب وعالی،این زحمات وتلاشهای شما درخورتقدیرو تشکربسیار از جانب ما مردم ایران زمینه،درود بر این برنامه کامل وجامع و بدون نقص

 33. fery گفت:

  ضمن تشکر از زحمات هئیت بنیانگذاران حزب ایران اباد که هم و غمشان استقرار حکومتی آزاد و دموکرات و بر پایه مردمسالاری اجتماعی است. برای این حزب و اعضایش آرزوی موفقیت دارم .
  سعی من پیوستن به حزب ایران آباد است و امید وارم موفق شوم و بتوانم در اینده با کمک این حزب برای مردم کشورم مفید واقع شوم

 34. رایان گفت:

  سلام آقای دکتر عرفانی.زحمات شما بسیار قابل تقدیر است.برنامه ی تلویزیونی شما بخصوص بحث استبداد گری بسیار آموزنده بود.

 35. ناشناس گفت:

  ممنون از زحمات شما

 36. علیرضا گفت:

  درود به جناب دکتر عرفانی و همفکرانش
  بنمای رخ که باغ گلستانم آرزوست ….. بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
  ……
  دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر …. کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
  افکار شما را دیدم .
  من هم موافقم بایستی انسان و انسانیت شاخص و اصل وجوهر همه فرآیندها باشد
  با فرهنگ و تمدن و همبستگی نه تنها ایران بلکه کل منطقه خاورمیانه را از فقر ،جهل و خرافه ، خودخواهی و ضدیت با انسان را ریشه کن کنیم
  به امید موفقیت و پیش بسوی انسان آباد

 37. بیزار از جمهوری اسلامی گفت:

  فقط با حرف زدن کاری درست نمیشه.
  تا چند تا ملا چند تا سپاهی چند تا بسیجی نکشید اتفاقی نمیفته.

 38. ادریس گفت:

  دورود خدمت جناب دکتر عرفانی که با مطالب ارزشمندشون ما مردم ایران را دارن بیدار و هشیار میکنند.

 39. ليلا گفت:

  درود بر شما
  سپاسگزار روشنگريِ شما هستم.
  مدتيست كه برنامه هاي شما، ماني و گروه چهارنفره تان همراه دكتر نوذري و آقاي سليماني اميري را دنبال ميكنم.
  دريافته ام كه گروه شما نياز فراوان به همبستگي با ديگر روشنفكران جمهوريخواه و غيروابسته دارد كه اميد است امكانپذير گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

ورود