ورود به سایت عضویت در حزب ایران آباد
بایگانی وبلاگ

اطلاعیه ی حزب ایران آباد در حمایت از منشور مطالبات حداقلی
تشکل های صنفی و مدنی

اطلاعیه ی حزب ایران آباد در حمایت از منشور مطالبات حداقلیتشکل های صنفی و مدنی مانیفستی برای   “انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی”  جامعه ی مدنی ایران بستر اصلی پیشبرد مبارزه ای است که جنبش زن، زندگی، آزادی نام گرفتهاست.

ادامه نوشته ›

برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
دسته بندی : پیام ها و بیانیه ها

ورود